08
Nis 2024
İş kazası zamanaşımı ve kıdem tazminatı davası şartları?

İş Kazası Zaman aşımı şartları Genel olarak İş yaşamı, riskli  iş alanlarını içinde barındırdığı ndan, iş kazalarının ülkemizde sık sık gündem olması ile karşı karşıya kalmaktayız. İş kazaları, kimi zaman, işverenlerin...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2024
Mevsimlik çalışan için 4857 sayılı iş kanunun 11/ 29/ ve 53. Maddelerin kapsamı?

MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMELERİ VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ DURUMU VE HAKLARI? Mevsimlik iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında net olarak düzenlenmemiş ise de İş Kanunu'nun 29/7 ve 53/3 maddelerinde ve 394 sayılı Hafta...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2024
Çalışma süreleriyle ilgili bilinmesi gerekenler?

ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER NELERDİR? Taş ocaklarında Tüm Ağır Madenlerde veya ne şekilde olursa olsun yeraltında, su altında çalışılan işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri ya da girmeleri...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2024
Kanun kapsamında postalar halinde kadınların çalışma durumu?

4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen Postalar Hâlinde Çalışma Süreleri ve Postalar Halinde Çalışma Yönetmeliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; (suallere de cevaben) "İşçi...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2024
Çalışan annelerin hakları?

Bakıldığında Genel olarak Kadınların, doğum ve aileden doğan sorumlulukları nedeniyle işten ayrı kalma süreleri çok daha uzundur ve yarı zamanlı çalışma olasılıkları daha yüksektir. Bu yüzden Kısmi çalışma, 4857 sayılı Kanunu'nun...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2024
İş seyahatinde geçen zaman dilimi fazla çalışma sayılır mı?

Kanun Kapsamında İş Seyahatinde Geçen Süreler Fazla Mesaiden Sayılır mı ve İş hayatında işçilerin (çalışanların) çoğu zaman işin gerekleri doğrultusunda seyahat etmek zorunda kalmaktadır (suallere de cevaben) Bu seyahat nedeniyle de...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2024
4857 sayılı iş hukukunun temel prensipleri?

İş hukuku, çalışanların ve işverenlerin haklarını, sorumluluklarını ve ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, iş dünyasındaki dengeyi korumayı ve çalışanların haklarını güvence altına almayı amaçlar İşte...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2024
İş kanununa göre işçi hakları nelerdir?

İŞ KANUNUNA İŞÇİNİN BİLMESİ GEREKEN HAKLARI? İş Kanunu'na göre işçi sayılan kişiler, aşağıda ifade edilen haklara sahiptir. İfade edilen haklardan istifade edilebilmesi için işçi ile işveren arasında kurulan iş sözleşmesinin...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2024
Kanun kapsamında çalışan için eşit davranma ilkesi

İŞ HUKUKUNDA EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR? İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenen eşit davranma ilkesi dayanağını,  Anayasanın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10. maddesinden...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2024
2024'te kıdem tazminatı 35.058,58 TL oldu

İlgili Kanunlar kapsamında Kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemelerde üst sınır Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 35.058,58 TL olarak belirlenmiştir Kıdem tazminatı tavanı kıdem tazminatı tavanı nedir, ne kadar, nasıl...

MAKALEYİ OKU
26
Oca 2024
Çalışanın işe iade davası ile ilgili bilmesi gerekenler?

İşe iade davası İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir nedenle feshedilmesi halinde işçi, işverene işe iade talebiyle dava açma hakkı bulunmaktadır. İş Kanunu'nun 20. maddesinde yer alan düzenlemeye göre işçinin...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2024
2024 yılı için cenaze ödeneği ne kadar?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. CENAZE ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR? Cenaze...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2024
Çalışanlar için sigorta kolları ve prim önemi nedir?

Çalışanlar İçin Sigorta Priminin Önemi Nedir Çalışanların sigorta hizmetleri ve sosyal devlet haklarından faydalanması için sigorta işlemlerinin yapılmış olması gerekir. Aynı zamanda işverenler tarafından sigorta primi ödemelerinin düzenli...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2024
Asgari ücretle beraber artan parametreler?

30.12.2023 tarihli, 32415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 27.12.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Kararıyla 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlenmiştir. Buna göre; 01.01.2024 ila 31.12.2024 tarihleri...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2023
4/A, 4/B veya borçlanma yapacak ilgililerin dikkatine?

YILSONUNA KADAR EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİN BORÇLANMA DURUMLARI? Sosyal güvenlik sisteminde borçlanmalar asgari ücrete endekslidir. Asgari ücretteki artış da borçlanma miktarlarını artırır. Bu nedenle artacak olan tüm parametrelerde oluğu gibi...

MAKALEYİ OKU
18
Ara 2023
Geçici iş ilişkisinde işçinin hakları nelerdir?

İlgili Kanun Kapsamın da geçici işçinin, Türkiye İş Kurumu'ndan veya bir başka Özel İstihdam Alanında hizmet alması ya da iş görme edimini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya farklı bir işverenin...

MAKALEYİ OKU
15
Ara 2023
Kanun kapsamında çalışan hamile kadının hakları nelerdir?

Gebe Çalışanın Hakları Nelerdir Anayasada ve bağlı olunan tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerde kadın işçilerin pozitif olarak ayrı bir noktada tutulması gerektiği bilinmektedir. (konu ile ilgili suallere de cevaben) Kadınların fiziki özellikleri...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2023
Kanun kapsamında bedelli ve zorunlu askerlik görevi için işten ayrılmak durumu?

ZORUNLU ASKERLİK GÖREVİ İÇİN İŞTEN AYRILAN ÇALIŞANIN DURUMU? Zorunlu yani muvazzaf askerlik nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı ödenmek zorundadır (suallere de cevaben) Aksi bir durumda kıdem tazminatı alacağının tahsili...

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2023
Kanun kapsamında yurt dışı borçlanma ile ilgili sorulara cevap?

SORU: BORÇLANMA MİKTARININ TESPİTİNE ESAS SÜRE NASIL BELİRLENİR? CEVAP: Borçlanma miktarının hesabına esas gün sayısı olarak, başvuru sahibince Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen...

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2023
Askerlik süresinin tamamını borçlanmak zorunlu mu?

Askerlik borçlanmasında tüm askerlik süresi kadar borçlanma yapmak zorunlu değil Çünkü 01.10.2008 tarihinden itibaren kısmi askerlik borçlanması hakkı çıkması ile beraber Gereken süre kadar askerlik borçlanması yapılmaktadır (Suallere...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2023
İş kanunu kapsamında fazla çalışma yapılamayacak işler nelerdir?

Kanunen Fazla çalışma yapılamayacak işler Aşağıda sayılan işlerde ilgiliye fazla çalışma yaptırılamaz (Suallere de Cevaben) İş Kanunu'nun 63'üncü maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2023
İş kazası ispatı nasıl yapılır?

İş kazası geçiren ilgili iş kazasını her türlü delil ile ispatlayabilir. İş kazası bakımından ispat faaliyetinde en önemli delillerden biri iş kazası tutanağıdır. (Suallere de cevaben) İş kazası tutanağında işçi bilgileri ve kazanın...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2023
4857 sayılı iş kanunu kapsamında hafta tatili ve ücret durumu?

HAFTA TATİLİ ÜCRETİNİN HESAPLANMASI NASIL OLMALIDIR? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, çalışılmayan hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın işçinin ücreti tam olarak ödenir. Hafta...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2023
Engelli raporuyla araç alanların bilmesi gerekenler?

ENGELLİ RAPORUYLA ARABA ALANIN MAAŞI KESİLİR Mİ? Araba alanların engelli aylığı aracın rayiç bedeli hesaplanarak 120'de biri aylık hane gelirine katılarak değerlendirilmesi ile verilmeye devam eder ya da kesilir. Engelli birey adına ÖTV...

MAKALEYİ OKU