26
Oca 2023
İş hukukunda eşit davranma ilkesi nedir?

1) İŞ HUKUKUNDA EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR? İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi Nedir 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenen eşit davranma ilkesi dayanağını,  Anayasanın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. maddesinden...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2023
2023 yılı yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Kanunen Sosyal güvencesi olmayan bakıma muhtaç kişilere devlet tarafından verilen yaşlılık maaşı 65 yaş aylığı olarak da bilinmektedir Daha önce Üç aylık periyotlarla ödenen yaşlılık maaşı Temmuz ayında yapılan zamla artış gösterdi...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2023
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. PEKİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR? Toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile kıdem tazminatına esas süreninin de fazla olması dolayısıyla kıdem tazminatı...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2023
2023 itibari ile değişen ücretler

01.01.2023 İTİBARİ İLE ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR? Askerlik borçlanması başvurusunda bulunulacak yıl geçerli brüt asgari ücretin %32'si en az askerlik borçlanması tutarı olacak şekilde hesaplanmaktadır. Bu kapsamda 2023 yılında...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2022
Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanın hakları nelerdir?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanın hakları nelerdir? EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN KADIN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ? 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14. maddesinde yer alan düzenlemeye göre;...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2022
Kanun kapsamında arabuluculuk nedir?

Bakıldığında Yeterli hukuk bilgisine sahip, alanında uzman, tarafsız bir üçüncü kişinin yönettiği uzlaşma masası etrafında uyuşmazlık konusunun taraflarının bir araya gelerek, mahkemeye gitmeksizin iletişim kurdukları ve anlaşarak çözüm...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2022
4857 Sayılı Kanun kapsamında işçi çalışma süreleri ne kadar?

İşçilerin çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Peki, işçi çalışma süreleri kanunda ne kadardır (suallere de cevaben) İşçiler, çalışma süreleri ile ilgili konularda bazen kafa karışıklığı...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2022
İzin tarihini kim belirler?

Genel olarak Yıllık iznin ne zaman kullanılacağını işverenler belirler. (suallere de cevaben) Uygulamada bazı tarihlerde işlerin yoğunluğunu bahane ederek izin vermek istemeyen işverenler yine işin yoğun olmadığı dönemlerde izin kullanılması...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2022
2022 yılı kıdem tavanı ne kadar?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? Kıdem tazminatı nedir İşçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı kanun gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu paradır. Ancak kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2022
Meslek hastalığının şartları nelerdir?

Sigortalı çalışan kişinin mesleğini icra ederken her gün yerine getirdiği işler nedeniyle veya işin sahip olduğu özelliklerden veya işin mecburiyetlerinden dolayı yaptığı iş ile bağlantılı olarak meydana gelen hastalıklar meslek hastalığı...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2022
İş kazası raporu nereden alınır?

İş kazası geçiren işçi iş kazası raporunu kaza sonrasında tedavi için gittiği hastanelerden talep edebilmektedir. Hekim gerekli gördüğü durumlarda gerekli gün kadar rapor vermektedir. Tek hekimin ise vereceği raporlu gün sayısı 10 olarak...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2022
Sigorta primleri eksik yatırılan işçinin hak kayıpları

Sigorta primlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi emekli olabilmek ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için büyük önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 'na her ay düzenli olarak ödenen bu primler 30 günlük ücret üzerinden hesaplanır...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2022
İşçi ücretlerinde mevzuat hükümleri?

İşçinin çalışmasının ana gayesini ve temelini oluşturan ve işçinin vazgeçilmezi olan ücretinin güvence altına alınması ve korunması için kanunlarımızda bu konuya ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir (suallere de cevaben) ÜCRETİN...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2022
Fazla mesainin koşulları nelerdir?

ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR? Çalışma Süreleri Yönetmeliği 3. Maddesinde, Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2022
Sigortasız çalışan kişiler nereye başvurmalıdır?

Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de halk arasındaki adı ile kaçak işçi çalıştırmaktır. Birçok işveren sigorta primi ödememek için çalışanlarına sigorta yapmamaktadır. Bazen de bu durum tam...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2022
Bağ-Kurlularda evlenme yardımından yararlanırlar mı?

ÇEYİZ PARASI NEDİR? Bilindiği üzere Sosyal güvenlik sisteminde (evlenme ödeneği) anne veya babasında gelir veya aylık alan kız çocuklarının evlenmeleri halinde yapılan parasal yardımı ifade etmektedir(sorulara da cevaben) PEKİ BAĞ-KUR'LULAR...

MAKALEYİ OKU
22
Eyl 2022
İşveren işten çıkarmak istediği işçiye önceden haber vermek zorunda mıdır?

İlgili kanuna baktığımızda İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu bildirmelidir. İşverenin, işçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2022
Çalışanların ara tatili kaç saat olmalıdır?

Ara dinlenme Veya çalışanlar arasındaki adı ile (öğle tatili yada öğle arası) kaç saat olmalıdır. Çalışma hayatında işçi ile işveren arasında zaman zaman ara dinlenme süresi konusunda karşı karşıya gelebilmektedir. Birçok iş yerinde...

MAKALEYİ OKU
07
Eyl 2022
İşçinin raporlu iken işten çıkarılması nedir?

İşçi ile işveren arasında yaşanan hukuki ihtilaflar arasında yer alan işçinin raporlu iken işten çıkarılması sorunu, iş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan alacak, tazminat davalarına da sebep olmaktadır.  İşçi ile işveren arasındaki...

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2022
Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir ve kimleri kapsıyor?

Bakıldığında Ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin karmaşık bir yapısı bulunuyor. Bu nedenle, emeklilik işlemlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sıkıntıların başında ise son 7 yıl kuralı geliyor. Baktığımızda Konuyla...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2022
4857 sayılı kanun kapsamında ücretli izin uygulamaları nedir?

1. SORU: YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI NASILDIR? CEVAP: Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 4857 sayılı kanunun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur....

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2022
Malullük aylığı bağlanma koşulları?

İlgili Kanunlar Çerçevesinde Sağlık durumları elverişli olmayan Çalışanlar için malulen emeklilik imkânı bulunuyor ve Şartları haiz olanlar Malulen emeklilikte sigortalı olduktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklardan dolayı geçerli sayılıyor....

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2022
Eş durumu tayinleri için bilinmesi gerekenler?

SORU: EŞ DURUMU TAYİNİ İÇİN KAÇ YIL ÇALIŞMAK GEREKİR? CEVAP: Eş durumundan tayin hakkı sadece memur çiftler için geçerli değil. Şart kaldırıldı, artık eşi memur olmayan da 'eş durumundan tayin' isteyebilir. Ancak bu durumdaki...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2022
4857 sayılı kanun kapsamında iş sözleşmesi türleri?

SORU: İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİNDEN KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ; CEVAP: İşçinin haftalık bazda normal çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesine göre daha az belirlenmesi halindeki sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.[Suallere...

MAKALEYİ OKU