21
Eyl 2021
İş kanununa göre işçi hakları

İş Kanunu'na göre işçi hakları Çalışanların, işten çıkarılmaları ya da kendi istekleri ile işten ayrılmaları durumunda yasalarca korunan bir çok hakkı bulunmaktadır. İşçiler bu kanuni olan haklarını bilmedikleri için hak kayıplarına...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2021
İşveren işten çıkarmak istediği işçiye önceden haber vermek zorunda mıdır?

Kanun hükmüne göre İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu bildirmelidir. İşverenin, işçinin hizmet süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl arasında ise 4 hafta, 1,5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2021
Hizmet tespit davası zaman aşımı süre durumu nedir?

Kanunlar Kapsamında Hizmet tespit davaları, işçinin çalıştığı süre boyunca bu çalışmasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmemesi yahut eksik bildirilmesi halinde bu durumun düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bu davalar...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2021
Kanunlar çerçevesinde emzirme ödeneği kimlere verilir?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2021
Kendi isteğiyle işinden ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

İlgili Kanunlara Bakıldığında İşverenler kadar işçiler de bazı durumlarda tazminat alabiliyorlar. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle derhal fesih esasları dışında bir nedenle ve feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2021
Çıkarılan çalışanların hakları nelerdir?

Son Aldığımız Sorulara Baktığımızda İşten çıkarma yasağının kaldırılması ile birlikte 1 Temmuz itibariyle Sayısız işçinin iş akdi feshedildiği Durumu Yazılmakta. Peki işten çıkarılan işçilerin hakları nelerdir? İşçiler hangi...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2021
İşe iade ile ilgili soru ve cevaplar

SORU: İŞE İADE DAVASINI KİMLER AÇABİLİR: CEVAP: 4857 sayılı iş kanunun 18.19.20.21. ile 22. maddelerin İşe iade davalarındaki önemlerine Bakıldığın da İşçi ile işveren arasındaki tartışmalı konulardan birisi de 'işe iade'...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2021
Sigortalı işten çıkış bildirgesi nedir?

Sigortalı çalışanların işten çıkış bildirgesi sigortalılar için büyük önem arz etmektedir. T.İş Kurumunun işsizlik maaşı hesabında, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmamakta işten ayrılış bildirgesi büyük önem arz etmektedir....

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2021
Rapor parası şartları nelerdir?

Kanunlar Çerçevesinde Rapor Parası Şartları Nelerdir: İşyerine gelerek çalışmasına engel olan durumlarda (gebelik, hastalık ya da iş kazası) aylık maaşta uygulanan kesintiden dolayı çalışanların mağdur olmaması için Sosyal Güvenlik...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2021
Fazla mesai

Kanunlarımızda Fazla mesai veya fazla çalışma, bir işyerinde haftalık çalışma süresinin üzerine çıkan her çalışma süresi  fazla mesai  ya da fazla çalışma olarak tanımlanır. Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olabilir....

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2021
Cenaze yardımında zaman aşımı var mı?

Mevzuat Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), maaş ödemelerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik bir çok desteği bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı İlgililer tarafından bilinmiyor. Bu nedenle sık sık Cenaze yardımı ile ilgili...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2021
Emeklilikle ilgili soru ve cevaplar

SORU: Emekli Sandığı emeklisi bir bayanım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim: CEVAP: Kanunlarımız Çerçevesinde Her iki aylığı birlikte alamazsınız. Ancak yüksek olanı tercih etmek hakkına...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2021
Hak sahipliği kapsamı: Dul eşler, çocuklar, anne ve baba

Dul eşler: Bir koşul bulunmaz. Vefat halinde dul eşe aylık bağlanır. Dul eşe % 50 si; şayet kendinden başka aylık bağlanan yoksa ve işçi, esnaf veya memur olarak veya yabancı ülke kapsamında çalışmıyorsa ve kendi çalışmalarından dolayı...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2021
Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması

  MADDE 17 - (1) On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilirler.   (2) Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir.   (3) Sendikaya üye olmak serbesttir....

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2021
Kadın işçileri gece çalıştırma yasağı

  İş Kanununun 73. maddesine göre, on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı'nın görüşü alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2021
Kadın işçileri, yer ve su altında çalıştırma yasağı

  İş Kanununun 72. maddesi uyarınca, maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalışması yasaklanmıştır....

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2021
İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili soru cevaplar:

1) SORU: İş kazası ve meslek hastalığından sağlanan haklar nelerdir? CEVAP: İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır: Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2021
Sigortalıların cenaze ödeneği ile ilgili sorulanlar?

1) SORU: Emekli Sandığından dul ve yetim aylığı alan kişilerin vefatı halinde ölüm yardımı ödenir mi? CEVAP: Hayır Dul ve yetim aylığı alan kişilerin vefatı halinde ölüm yardımı ödenmez. 2) SORU: Babam 4/1-(a) (SSK) kapsamında yaşlılık...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2021
İdari izin genelgesi kimler için geçerli?

Kamuda idari izin nedir ve İdari izin genelgesi kimler için geçerli? Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2021
857 Sayılı İş Kanunun 32. Maddesi'nin Çalışanlar İçin Önemi Nedir?

Kanunu'nun 32. Maddesinde ücret ile ilgili olarak, 'Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır' tanımlaması yapılmıştır. (Aldığımız Suallere Cevaben) Genel...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2021
İş veren çalışandan habersiz mali ve sosyal haklardan kısıtlama yapamaz:

İş veren çalışandan habersiz mali ve sosyal haklardan kısıtlama yapamaz: Aldığımız Suallere Baktığımızda Son Zamanlarda işverenlerin beraberlerinde çalışan işçiden habersiz aldığı kararlarla ilgili Sorular ve şikayetler arttı. Söz...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2021
Kanunlar kapsamında dul maaşının geriye dönük durumu nedir?

Kanunlarımıza göre, dul, evlilik birlikteliği içinde eşini kaybedenlere denir. Bu tanım daha çok kadınlar için kullanılıyor. Ancak, Bakıldığın da sosyal güvenlik mevzuatında dul kavramı kadın ve erkek için de geçerlidir Ve her iki cinsiyete...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2021
Asgari ücretle çalışan kişinin bazı hakları:

PEKİ ASGARİ ÜCRET NEDİR? Ülkemizin Mevzuat ve Kanunlarına göre asgari ücret, bir insanın (yani Asgari ücretle çalışanın) en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyinme, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2020
Hangi çalışan ne kadar yıllık izin kullanabilir?

Çalışanların yıllık izin hakları ile ilgili daha önceki yazılarımızda sırasıyla değinmiştik ancak tekrardan aldığımız sorulara cevaben bir kaç başlık altında değinelim.  Bakıldığında Yıllık izinler, İş Kanunu ile belirlenmiştir....

MAKALEYİ OKU