06
Haz 2024
4857 sayılı kanun kapsamında birkaç soru ve cevaplar?

SORU: Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır? CEVAP: Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanununun 53 ila 61'inci maddeleri ve uygulamanın detaylarını...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2024
SGK primi eksik yatan işçinin hakları nelerdir?

İşçinin SGK Primlerinin eksik ödenmesi halinde işçinin birtakım yasal hakları bulunmaktadır. Bunlardan biri iş akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesidir. SGK primi yatırılmayan veya eksik yatan işçi İş Kanunu'nun 24. Maddesinin...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2024
SGK idari para cezaları nereye ödenir?

İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Şunu belirtmek gerekir ki, bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir. Karmaşaya yol açmaması için kanun, idari para...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2024
Fazla mesai süresi yıllık en fazla ne kadar olabilir?

Fazla Mesai Süresi Bir çalışan bir yıl içerisinde en fazla 270 saat boyunca fazla mesai yapabilir. İşçinin bu sayıyı geçebilecek sürede fazla mesai yapması yasalara aykırıdır. Bu sınırlamaların en büyük amacı işçinin verimini ve performansını...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2024
Kalıcı sakatlık nedeniyle tazminat davası nedir?

İş kanunu kapsamında İşçilerin işyerlerinde geçirmiş oldukları iş kazaları sebebiyle işçilerin kalıcı sakatlık geçirmesi durumunda işçilerin işverenlerine dava açma hakkı bulunmaktadır ve İş yerinde iş ilişkisi nedeni ile kaza...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2024
İş sözleşmesi türlerinden bazıları?

İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİNDEN TAKİM İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Bilindiği üzere İş hukukunda çeşitli iş sözleşmesi türleri bulunmaktadır ve her biri farklı çalışma koşulları ve yükümlülükler içerir. İş sözleşmeleri, işverenler...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2024
Kanun kapsamında çalışanların deneme süresi ile ilgili bilmesi gerekenler?

Deneme süresinde işten ayrılma ya da çıkarılma İş Kanunu da belirtilen deneme süresi içerisinde işten çıkmayı ifade etmektedir. Ancak bu durumu tam anlamıyla açıklayabilmek için deneme süresi kavramına değinmek gerekecektir. Deneme süresi...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2024
Kanun kapsamında hizmet tespit davası açma şartları nelerdir?

ÇALIŞANIN HİZMET TESPİT DAVASI AÇMA ŞARTLARI NELERDİR? Hizmet tespit davası şartları şu şekilde sayılabilecektir: 1) İşçi tarafından görülen hizmetin sigortasız şekilde çalışması ya da çalıştığı kurum tarafından bunun tespit...

MAKALEYİ OKU
14
Nis 2024
Ramazan Bayramında çalışanların hakları?

Kanunlar Kapsamında Özel veya kamuda Bayram günlerinde ya da Bayram tatilinin rast  geldiği zaman diliminde işçinin hafta tatili gününe rastlaması halinde, işçiye ayrıca bir bayram tatili ücreti ödenmiyor, işçi çalışmaksızın sadece...

MAKALEYİ OKU
08
Nis 2024
İş kazası zamanaşımı ve kıdem tazminatı davası şartları?

İş Kazası Zaman aşımı şartları Genel olarak İş yaşamı, riskli  iş alanlarını içinde barındırdığı ndan, iş kazalarının ülkemizde sık sık gündem olması ile karşı karşıya kalmaktayız. İş kazaları, kimi zaman, işverenlerin...

MAKALEYİ OKU
04
Nis 2024
Mevsimlik çalışan için 4857 sayılı iş kanunun 11/ 29/ ve 53. Maddelerin kapsamı?

MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMELERİ VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ DURUMU VE HAKLARI? Mevsimlik iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında net olarak düzenlenmemiş ise de İş Kanunu'nun 29/7 ve 53/3 maddelerinde ve 394 sayılı Hafta...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2024
Çalışma süreleriyle ilgili bilinmesi gerekenler?

ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER NELERDİR? Taş ocaklarında Tüm Ağır Madenlerde veya ne şekilde olursa olsun yeraltında, su altında çalışılan işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri ya da girmeleri...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2024
Kanun kapsamında postalar halinde kadınların çalışma durumu?

4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri ile 70 inci maddesinde öngörülen Postalar Hâlinde Çalışma Süreleri ve Postalar Halinde Çalışma Yönetmeliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; (suallere de cevaben) "İşçi...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2024
Çalışan annelerin hakları?

Bakıldığında Genel olarak Kadınların, doğum ve aileden doğan sorumlulukları nedeniyle işten ayrı kalma süreleri çok daha uzundur ve yarı zamanlı çalışma olasılıkları daha yüksektir. Bu yüzden Kısmi çalışma, 4857 sayılı Kanunu'nun...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2024
İş seyahatinde geçen zaman dilimi fazla çalışma sayılır mı?

Kanun Kapsamında İş Seyahatinde Geçen Süreler Fazla Mesaiden Sayılır mı ve İş hayatında işçilerin (çalışanların) çoğu zaman işin gerekleri doğrultusunda seyahat etmek zorunda kalmaktadır (suallere de cevaben) Bu seyahat nedeniyle de...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2024
4857 sayılı iş hukukunun temel prensipleri?

İş hukuku, çalışanların ve işverenlerin haklarını, sorumluluklarını ve ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, iş dünyasındaki dengeyi korumayı ve çalışanların haklarını güvence altına almayı amaçlar İşte...

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2024
İş kanununa göre işçi hakları nelerdir?

İŞ KANUNUNA İŞÇİNİN BİLMESİ GEREKEN HAKLARI? İş Kanunu'na göre işçi sayılan kişiler, aşağıda ifade edilen haklara sahiptir. İfade edilen haklardan istifade edilebilmesi için işçi ile işveren arasında kurulan iş sözleşmesinin...

MAKALEYİ OKU
08
Şub 2024
Kanun kapsamında çalışan için eşit davranma ilkesi

İŞ HUKUKUNDA EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR? İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenen eşit davranma ilkesi dayanağını,  Anayasanın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10. maddesinden...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2024
2024'te kıdem tazminatı 35.058,58 TL oldu

İlgili Kanunlar kapsamında Kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemelerde üst sınır Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 35.058,58 TL olarak belirlenmiştir Kıdem tazminatı tavanı kıdem tazminatı tavanı nedir, ne kadar, nasıl...

MAKALEYİ OKU
26
Oca 2024
Çalışanın işe iade davası ile ilgili bilmesi gerekenler?

İşe iade davası İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir nedenle feshedilmesi halinde işçi, işverene işe iade talebiyle dava açma hakkı bulunmaktadır. İş Kanunu'nun 20. maddesinde yer alan düzenlemeye göre işçinin...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2024
2024 yılı için cenaze ödeneği ne kadar?

Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. CENAZE ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR? Cenaze...

MAKALEYİ OKU
17
Oca 2024
Çalışanlar için sigorta kolları ve prim önemi nedir?

Çalışanlar İçin Sigorta Priminin Önemi Nedir Çalışanların sigorta hizmetleri ve sosyal devlet haklarından faydalanması için sigorta işlemlerinin yapılmış olması gerekir. Aynı zamanda işverenler tarafından sigorta primi ödemelerinin düzenli...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2024
Asgari ücretle beraber artan parametreler?

30.12.2023 tarihli, 32415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 27.12.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Kararıyla 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlenmiştir. Buna göre; 01.01.2024 ila 31.12.2024 tarihleri...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2023
4/A, 4/B veya borçlanma yapacak ilgililerin dikkatine?

YILSONUNA KADAR EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERİN BORÇLANMA DURUMLARI? Sosyal güvenlik sisteminde borçlanmalar asgari ücrete endekslidir. Asgari ücretteki artış da borçlanma miktarlarını artırır. Bu nedenle artacak olan tüm parametrelerde oluğu gibi...

MAKALEYİ OKU