Kayatürk: Türkiye yüzyılına yakışır çalışmalara öncülük edeceğiz!

Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı yolunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Kayatürk, “Hep Birlikte Van’a hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kayatürk: Türkiye yüzyılına yakışır çalışmalara öncülük edeceğiz!

Büyükşehir Aday Adayı Ayhan Kayatürk yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak 31 Mart Mahalli Seçimleri ’ne katılarak milletimizin refah ve mutluluğunu artırmak için azami derecede gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek, Türkiye’nin yüzyılına yakışır çalışmalar ortaya koymak, Van’ımızı hak ettiği yere taşımak,  büyük projeler ile buluşturmak temel hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ” HAZIRLAYARAK KENTİN BARINMA SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Kayatürk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'ında afet risklerine dayanıklı, güvenli, Sıfır Atık projesine uyumlu, çevreye duyarlı ve çevre dostu bir kentin inşa ve ihyasına hep birlikte çalışacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek Kentsel Dönüşüm Projelerinin bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlayarak ihtiyaç duyulan konut arzını sağlayacağız.  “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” hazırlayarak kentin barınma sorununu çözeceğiz.  İnsanımızı temel değer olarak ele alacağız ve bütün hedeflerimizi ve projelerimizi insanın hizmetine sunulmak üzere ortaya koyacağız” diye konuştu.

“HEMŞERİLERİMİZ ARASINDA EŞİTLİK İLKESİNE ÇOK DİKKAT EDECEĞİZ”

Hemşeriler arasında eşitlik ilkesine çok dikkat edileceğini belirten Kayatürk, “Hiçbir şekilde ayrım yapılmayacak vatandaşlarımız eşit olarak değerlendirilecektir. Yapacağımız bütün işlerde şeffaflık bizim en önemli hassasiyet göstereceğimiz hususlardan biri olacaktır. Yapacağımız her türlü iş ve işlemlerde hesap verilebilirlik çok önemli olacaktır. Hesabı verilmeyecek hiçbir iş ve işlemimiz bulunmayacaktır. Memleketimizin kaynaklarını yerli ve yerinde kullanacağız israfa asla yer vermeyeceğiz.  Temel ihtiyaçlarımızı ortaya koyarak çalışmalara başlayacağız.  İhtiyaçlarımız arasında önceliklime yapacağız. Öncelikle yapılması gereken bütün hizmetleri sıraya koyduktan sonra kaynaklarımızı yerli yerinde kullanarak ihtiyaç doğrultusunda vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Hizmet sunumunda çok adil olunacak. Herkese ve her kesime mutlaka eşit derecede hizmet edilecektir. Hiçbir sınıf, zümre, grup bir diğerlerinden üstün tutulmayacaktır. Hizmetler adil bir şekilde bütün vatandaşları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Tarafsızlık ilkesine muhakkak çok dikkat edeceğiz hiçbir şekilde taraf tutulmayacaktır. Bütün herkes bizim için çok önemlidir. Hiç kimseye imtiyaz tanınmayacaktır. Herkes eşit olacaktır. Herkese hizmet sunum noktasında aynı derecede ve aynı mesafede durulacaktır. Hizmetler sunumunda muhakkak herkese karşı hoşgörülü olacağız. Hoşgörülü olamazsanız yapacağınız hizmetlerin de çok bir anlamı olmaz. Vatandaşlarımıza azami derecede bütün çalışanlarımız ve ekiplerimiz ile beraber hoşgörü göstereceğiz. Hizmetlerde muhakkak sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz çünkü hizmetlerin sürdürülebilir olması çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“VAN’I TURİZM KENTİ YAPACAĞIZ”

Tarihi ve kültür değerlere çok dikkat edeceklerini söyleyen Ayhan Kayatürk, “Van tarihi ve kültür değerleri yüksek olan illerimizden biridir. Van başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete beşiklik yapmıştır. Urartu uygarlığının da başkenti olmuştur. Van’da birçok noktada Urartulara ve diğer kadim uygarlıklara ait tarihi ve kültür değerleri yüksek destinasyonlar vardır. Bunları gün yüzüne çıkararak turizmi canlandıracağız. Vana hem Avrupa’dan hem Amerika’dan hem Asya’dan ve dünyanın her tarafından turistin gelmesi için her türlü gayreti ortaya koyacağız. Van’ı turizm kenti yapacağız. Turizmi kente kazandırma hedeflerimiz doğrultusunda eşsiz bir tabiata, tarihi dokuya sahip olan Van şehrimizi, yeşiliyle, Van Gölünün turkuaz mavisiyle, havasıyla, suyuyla, biyolojik canlı çeşitliliğiyle eko-turizmin önemli bir cazibe merkezi haline getirecek çalışmalar başlatacağız. Doğal yaşamı koruma ve doğa turizmini canlandırmak adına, eğitim, etkinlik göl üzerinde feribot seferleri, su sporları ve festivaller üzerine çalışmalar yapacağız. Bu defa Van diyerek herkesten ve her kesimden oy isteyeceğiz.  Parti ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin herkesin kapsını çalacağız. Özellikle sandığa gitmeyen bütün seçmenlerin oy kullanması için büyük çaba harcayacağız.  Bütün gönüllere dokunarak, ortak akıl ve ortak idealler çerçevesinde politikalar üreteceğiz. Farklılıklarımız bizi ayrıştıran değil bilakis zenginliğimiz olacaktır” dedi.

“TÜM YÖNETİM SÜREÇLERİNİ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANDIRACAĞIZ”

Kayatürk, sözlerine devamla, “Bir kentin gelişmesi, kalkınması, yaşam kalitesinin artması, yapılacak stratejik plan ve projelere bağlıdır.   Şehirler, sosyal kültürel ve ekonomik hedeflerini, bireylerin mutlu yaşaması ve aidiyet duygusu sayesinde gerçekleştirebilirler. Kent planlamasını yaparken, insanlığa ait temel değerlerini merkeze alarak hedeflere ulaşabilir. Bu yüzden Van Büyükşehir Belediyesinde yönetime gelirsek; şehir kimliğini geliştirmek, aidiyet ve dayanışma duygusunu güçlendirmek ve mutluluğu tüm şehir bireylerine yayabilmek için gönüllülük duygusuyla hareket edeceğiz. Tüm yönetim süreçlerini gönüllülük esasına dayandıracağız. Mutlu bir şehir için gönül belediyeciliğini ön planda tutacak projeler üzerinde çalışacağız. Gönül belediyeciliği anlayışımız doğrultusunda; kardeşlik, huzur ve mutluluk gibi kavramlar, projelerimizin temelini oluşturacak ve güçlendirecektir.  Türkiye yüzyılına yakışır çalışmaların Van da icra edilmesine öncülük edeceğiz. Altyapı ve üst yapı yatırımlarından akıllı şehircilik uygulamalarına, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı çoğaltan fikirlerden, kültür ve sanata, ulaşımdan sağlık ve eğitime, turizmden sanayiye, afet ve risk yönetiminden kent ve toplum düzenine kadar birçok alanda, geleceğin mutlu şehir projelerini geliştireceğiz. Trafik yükünü hafifletmek için güvenli, kolay ve konforlu ulaşım kapsamında; Yüksek Hızlı Tren, tramvay hattı ve Metrobüs hattı gibi projeleriyle şehrimizin gücünü yükseltecek adımlar atacağız.   İnsanımızın kent ile bağlarını geliştirebileceği, huzuru ve kardeşliği paylaşabileceği parklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, meydanlar, sahil bandı düzenlemeleri, millet bahçeleri gibi mekânsal alanlarla mutlu kent kimliğini oluşturacak projeleri ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

“KALİTELİ VE KALİFİYE ELEMANLARI YETİŞTİRECEĞİZ”

Kayatürk,  Mutlu bir şehrin kendi kendine yetebilen, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir şehir olduğu düşüncesi, hayallerimizi şekillendirecek ve bazı projelerimizi bu düşünce etrafında planlayacağız. Özellikle istihdam konusunda şehrimizin insan kaynağı ihtiyaçlarına, yine şehrimizden cevap vermek üzere Meslekî Eğitim Merkezlerini artıracağız. Kaliteli ve kalifiye elemanları yetiştireceğiz. Akıllı şehir teknolojileri ile, trafik, yönetişim,  çevre ve su… yönetimi şehrin doğasını koruma, alternatif enerji yatırımları, çevre dostu enerji kullanımı gibi konularla entegre bir şekilde kullanabileceğimiz çözümler ortaya koyacağız. Su havzalarından, göl ve göletlere, toprak yaşamlarının sürdürülmesinden canlı türlerinin çeşitlendirilmesine kadar yaşamın vazgeçilmezi olan tüm kaynaklarını akıllı teknoloji çözümleriyle koruyacağız.  Kırsal kalkınmayı hedefleyerek çiftçilerimize ve üreticilerimize teknik ve finansal destek sağlayacağız. Sağlıklı bir şehir olmadan mutlu bir şehir olamayacağı düşüncesiyle, sporu tabana yayacak açık ve kapalı spor tesisleriyle amatör sporlara destek olarak, şehrimizin marka değerini artıracak planları uygulamaya koyacağız. Yeni, konforlu, modern bir stat yaparak Van Sporu hak ettiği yere gelmesi için çok çaba göstereceğiz. İnsanlık değerlerini yükseltecek sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerini, nerede olursa olsun temas edilmemiş tek bir insanımızın kalmayacağı şekilde hassasiyetle göstereceğiz. En büyük gücümüz olan gençlerimizin ve ev kadınlarımızın, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına daha aktif katılımları sağlayacağız. Yerel ve kültürel ürünlerimizi coğrafî işaretleme yöntemiyle geleceğe bir miras olarak bırakmak, Van’ın sesini dünyaya duyurmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“VAN’I MARKA ŞEHİRLERARASINA MUTLAKA AMA MUTLAKA KATACAĞIZ”

Kayatürk, “Gönül belediyeciliği anlayışıyla geliştirdiğimiz, mutluluğu hedefleyen stratejik plânlarımız doğrultusunda şekillenecektir. Daha üretken bireyler olarak, temel hedefimiz olan mutlu şehir inşasına yönelik değer yaratacak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacağız. Kentimizi kentte yaşayan herkesin gurur duyduğu bir şehir olarak yükseltecek, mutluluğun başkenti olması için azimle çalışacağız. Van’ı Marka şehirlerarasına mutlaka ama mutlaka katacağız. Ben Van’ı çok seviyorum. Van Merkez ve 13 İlçede yüzlerce projede imzam vardır.   Altyapı, Üst yapı, Harita, İmar Planı, Yol, Kaldırım, peyzaj, park Yürüyüş yolları ve bisiklet yolları, Millet bahçesi, Kent Meydanı, sokak sağlıklaştırma, gibi birçok hizmetlerde emeğim ve imzam vardır. Şehrimizin her tarafa hizmet etmiş şanslı insanlardan biriyim. Şehrimize ve insanımıza hizmet etmek için her şeyi geride bırakarak bu yola koyulduk. Vanlı hemşerilerimizin bize destek vereceklerinden de hiç şüphem yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.

VAN BÖLGE GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 11:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER