Takva: Kapıköy, 24 saat açık olmalı!

Van'ın İran'a açılan sınır kapısı olan Kapıköy'ün, 7-8 saat açık kalmasının anlamsız olduğunu vurgulayan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Kapıköy, 24 saat açık hale getirilmeli. 7-8 saat ile olmaz. Ne yaparsanız yapın, günde 6-7 saat açık tutarak, o yoğunluğu ortadan kaldıramazsınız. Bu yoğunluktan dolayı, kentimizin olumsuz reklamına engel olamazsınız" dedi.

Takva: Kapıköy, 24 saat açık olmalı!

Gazetecilerle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya gelen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van TSO'nun, ülkede kendi kurumsal yapısını başarabilmiş ender odalardan biri olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'deki 21 mükemmeliyet merkezinden biriyiz. Yine Türkiye'de hizmet standartlarının uluslararası düzeyde tanımlanmış 5 tane ticaret sanayi odasından biriyiz" ifadelerini kullandı.

Van TSO Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ile Şefik Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Veysel Parin, Ömer İnanç, Eren Görsel Görmen ve Necip Oflas'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Takva, pandemiye rağmen güzel işler yaptıklarını söyledi.

 "FAALİYETLERİMİZİ HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYORUZ"

Yönetim kurulu ile birlikte 2018-2022 döneminde faaliyetlerini hız kesmeden devam ettirdiklerini anlatan Takva, "Van Ticaret ve Sanayi Odası, aslında yasa ile tanımlanmış görevleriyle ifade edilebilecek bir meslek odası değil. Çünkü bizim şehrimizin ve bölgemizin zorlukları ve sıkıntıları var. Her platformda bunları sizlerle tartışıyoruz, konuşuyoruz. Fırsat buldukça kentimizin eksik kaldığı alanları ifade etmeye çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle de biz Ticaret ve Sanayi Odası'nı salt diğer meslek odalarının tanımlandığı format içinde değerlendirme imkânına sahip değiliz. Bizim farklı şeyler yapmamız lazım, bizim merkezi düzeyde etkin bir temsiliyete ihtiyacımız olduğu gerçeği var. Bu yönetim kurulu bunu 60 yıllık ticaret sanayi odası tarihinde ilk kez başarabilmiş bir yönetim kuruludur. O yüzden 365 oda, borsa içerisinde 182 ticaret sanayi odasını konsey başkanı düzeyinde temsil eden bir başarının tarafıyız. Bu önemlidir ve buna sahip çıkmanızı istiyoruz. Yani bireysel temsiliyetten çok, kurumsal temsiliyetin kentimize, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkı göz ardı edilmemelidir. Burada herkesin duyarlılığına ihtiyacımız var. Herkesin bunu sahiplenmesi gerekiyor. Bunlar bireysel tutumları ötesindedir. Bugün biz buradayız, yarın başka insanlar bu düzeyde bir temsiliyet üstlenecekler. Dolayısıyla bu çıtayı daha yukarı taşıma gibi bir mecburiyetimiz var. Bunu sahiplenmenizi istiyoruz. Kanunda belirlenmiş görevlerimiz var. Meslek odaları yasa ile kuruluyor. Diğer sivil toplum örgütleri gibi gönüllülük esasına dayalı değil. Kuruluşumuz da anayasal bir dayanağa tabidir. Keza faaliyetlerimiz de bu anayasal düzen içerisinde 5174 sayılı yasaya matuf görevleri yerine getirmek üzere tanımlanmış bir çerçeve içerisindedir" dedi.

"HİZMET STANDARDINI ULUSLARARASI DÜZEYDE TANIMLAMIŞ 5 ODADAN BİRİYİZ"

Başarılı bir düzeyde olduklarını dile getiren Van TSO Başkanı Necdet Takva, "Van Ticaret ve Sanayi Odası, ülkemizde kendi kurumsal yapısını başarabilmiş ender odalardan biridir. Türkiye'deki 21 mükemmeliyet merkezinden biriyiz. Yine Türkiye'de hizmet standartlarının uluslararası düzeyde tanımlanmış 5 tane ticaret sanayi odasından biriyiz. Bunlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun altına düşmememiz gerekiyor. Daha üst düzeylerde temsil edilebilir, hizmet standartlarımızı ifade edilebilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Burada basına önemli bir görev düşüyor. Çünkü sizler halkın, üyelerin, hedef kitlenizin içerisindesiniz ve tamamı ile onlarla doğrudan bir organik bağ içerisindesiniz. Bizden daha fazla kamuoyunu bilgilendirme, yönlendirme yeteneğine sahipsiniz. Bu yeteneklerinizi kentin, kendini ifade edebilmiş, kentte marka değerini yükseltmiş kurumların sahiplenmesi konusunda da hayata geçirmeniz gerekiyor. Yani bu aynı zamanda toplumsal sorumluluktur. Sizin basın, medya gücü ve kuvvetini bu anlamda kurumları sahiplenme noktasında da üst düzeyde tutmamız lazım. Bu şehirde yaşıyor olmanın bir mecburiyetidir. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Yüzde yüz bir başarıdan söz etmek gerekirse evet, bizim böyle bir iddiamız var. Biz Türkiye'nin en iyi meslek odalarından biriyiz. Hizmet standartları bakımından ilk beşin içerisindeyiz. Ama birincimiyiz, 5'incimiyiz, öyle bir sıralama yok. Ama ilk 5 içerisinde olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış bir düzeydir. Bu süreçleri kendimiz takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Bu gerçekten çok kıymetli" şeklinde konuştu.

"GELİR VE GİDERLERİMİZ KALEM KALEM BELİRTİYORUZ, PAYLAŞIYORUZ"

Gelir ve gider tablosunun kalem kalem belirlendiğini, bunların da açıklandığını söyleyen Takva, "Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gelir ve giderlerimizi kalem kalem, hem odamızın web sitesinden hem de odamızın girişinde üyelerimizin bilgilendirmesi için paylaşımda bulunduk. Bunu Türkiye'de yapan başka kurum yoktur. Bunu Türkiye'de başarabilmiş çok az kurum var. Bunlardan bir tanesi de Van TSO'dur. Gurur duyabileceğimiz en önemli duruşumuzdan biri de budur. 2020 yılı sonunda ön gördüğümüz Van TSO gelirleri 7 milyon 280 bin TL'ydi. Giderlerimizin de bu oranda gerçekleşeceğini ön görmüştük. Bütçenin gelir ve gider kalemlerini 7 milyon 280 bin TL üzerinden bir tasarı ile ortaya koymuştuk. Yılsonu itibariyle geldiğimiz noktada 7 milyon 715 bin lira bir gelir elde ettik. B uda bütün zamanların en iyi bütçe geliri düzeyine ulaştı. %105.98 oranında bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.

2020 yılının başından buyana, Haziran 2021 yılına kadar 1,5 yıllık bir kapanma süreci yaşadıklarını hatırlatan Takva, "Koronavirüsün etkisi nedeniyle, tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler de bu alınan tedbirler kapsamında hizmetlerimizi kontrollü ve denetimli yapmak durumundaydık. Buna rağmen, yönetim kurulumuzun öngörüsü, çalışma arkadaşlarımızın performansı ile 7 milyon 280 bin TL olan yıllık bütçeden, gelir kalemleri itibariyle %105,98 oranında bir başarı elde ettik. Gider kalemlerimiz itibariyle de %86,01 oranında bir giderimiz gerçekleşti. Toplam 6 milyon 261 bin TL bir giderimiz söz konusu. Bu giderin 4 milyon civarındaki kümülatif toplamı cari giderlerdir. Bunun içerisinde personel maaşları, sigorta, emekli sandığı, sağlık gibi giderler var. Bunun dışında yaklaşık 2 milyon TL'de odanın diğer hizmetlerini yerine getirmek üzere bir harcama söz konusu olmuş. Bu giderlerin bütün detaylarına odamızdan da ulaşmanız mümkün. Van'da birçok meslek odası var. Bizde onlarda biriyiz. Bizden çok daha önce kurulmuş, daha önce bütçeler oluşturmuş, hatta bizden çok daha fazla üyesi olan meslek odaları var. Ama gelir giderini kalem kalem açıklayan önemli bir sanayi odasıyız" dedi.

TAKVA, ŞEFFAFLIK POLİTİKALARINA DEĞİNDİ

Sivil toplum örgütlerinin şeffaflık konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Takva, "Bizim şeffaflığımız, şehrimizin topyekûn kalkınmasında, topyekûn hesap verebilirliğine katkı sağlayacaktır. Bunu istemenizi rica ediyoruz. Yani bunu kamu kurumlarından belki doğrudan böyle bir talepte bunamayabilirsiniz. Çünkü bürokratik bir oligarşi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla sivil toplum bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Seçimle gelen meslek odalarının bu konuda daha şeffaf ve hesap verebilir olmasını öncelemek gerekiyor. Şimdi bütün bu söylem içerisinde ön plana çıkan bir takım faaliyetlerimiz var. Bunlara sahip çıkmamız lazım, yani bu bir mecburiyettir.  Hepinizin sahip çıkması gereken konular var. Şehrimizin kalkınması, zenginliği, refahı, sağlıklı iletişim ve iş birliği için sahip çıkmamız gereken konular var. Sadece bizim bu duyarlılık içerisinde olmamız yetmiyor. 1 milyon 150 bin insanın bir ortak akıl etrafında da toplanmasına ihtiyaç var. Bunu sağlayacak olanlar sizlersiniz. Yani kim ne derse desin, bu ortak aklı, bu zihinsel iklimi oluşturacak bu kentin medyasıdır. Eleştirebilirsiniz, her şey söyleyebilirsiniz, ama kentin ortak menfaatlerini önceleyen tutum ve davranışı belirleyecek olanlar sizlersiniz" diyerek, medyanın üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlattı.

Takva, "O yüzden bizim açımızdan, bizim değerlendirmelerimiz çerçevesinde siz basın mensuplarının da sahip çıkmanız gereken konular var. Tekstil sektörüne sahip çıkmamız lazım, çağrı merkezlerine sahip çıkmamız lazım. Şu anda tekstilde 5 bin civarında bir istihdama ulaştık. Van önceliğinde bu önemli inanılmaz bir şeydir. Çağrı merkezlerinde neredeyse 4 bin civarında net istihdama ulaştık. Eksiklikleri var ise, motivasyonu ihtiyaçları var ise bunu yapalım. Yanlışları var ise mutlaka söyleyelim. Bu kentin istihdama ihtiyacı var. Genç bir nüfusa sahibiz. İş aramayın, iş kurun söylemine sahip çıkmalısınız. OSB'deki tüm yatırımlara sahip çıkmalısınız. İŞGEM'e sahip çıkmalısınız. Van TSO'ya sahip çıkmalısınız. Söz konusu olan Necdet Takva değil. Fevzi Bey, Şefik Bey değil. Bunlar hepinizin kurumlarıdır. Kim şehirde cesaretle, risk alarak bir şey yapıyorsa mutlaka ona sahip çıkmalısınız" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR BAKIŞ AÇISINA İHTİYAÇ VAR"

 Yeni yılda birçok konuda farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu anlatan Başkan Takva, "O yüzden 2022 yılına hep birlikte farklı bir bakış açısıyla, farklı sahiplenme duyguları ile genel gerçeklik üzerinden yeni bir bakışa ihtiyacımız var. 2022 yılı hep birlikte, böyle bir zihinsel iklimin oluşmasında katkı sağlayabilir. Biz bunu istiyoruz. Bizim bundan başka şansımız yok. Huzur ve güven ortamına sahip çıkmanız gerekiyor. Kasım ayında 18 bin İranlı şehrimize geldi. Hepimiz bunun üzerinden bir piar yaptık. İran yılbaşının da etkisiyle bir anda yurt dışı çıkışlarını yasakladı. Biz çok konuşuyoruz. Keşke sessiz, sedasız bu önemli gelişmeleri, içselleştirerek sahiplenebilseydik. İran bizim için bir nimettir. Farklı pazarlara gideceğiz. Ermenilerin, İranlıların, Iraklıların, Kürtlerin, Türklerin yaşam tarzı farklıdır. Bütün bunlara saygı göstermemiz gerekiyor. Ama onların kendi ülkelerinde de karşı duruş göstermeyecekleri şekilde haberlere ihtiyacımız var. Zaman zaman haber yapan arkadaşları arıyorum. Keşke bu fotoğrafı kullanmasaydınız diyorum. Onların hassasiyetleri farklı ve biz o hassasiyetleri sahiplenerek, saygı duyarak, şehrimizin bu alandaki gelişimini geliştirebiliriz. Bu işin mihengi sizlersiniz. Sivil topluma sahip çıkın. Kentin sivilleşmesi gerekiyor. Sivil bir kentte yaşamınızı idame etmeniz, çalışmalarını yapmanız daha kolaydır. Aşağı bürokratik ve atanmış bir yönetsel anlayış içerisinde bireysel olarak alanlar yaratabilirsiniz ama toplumsal gelişmeyi sağlayamazsınız. İlimizde sivil alanı güçlü kılmalıyız. Bu alana hepimizin ihtiyacı var. Kendinize ait olana sahip çıkmalısınız. Bunlar sizlerindir. Kapıköy'e sahip çıkın. Diğer sınır kapılarına sahip çıkalım. Pencerelerimizi çoğaltalım. Pencereler bir şehrin nefes alma alanlarıdır. Kapıköy 24 saat açık hale gelmeli. 8-9 saat ile olmaz. Ne yaparsanız yapın, o muhteşem yapıyı günde 6-7 saat açık tutarak, o yoğunluğu ortadan kaldıramazsınız. Bu yoğunluktan dolayı, kentimizin olumsuz reklamına engel olamazsınız. Orayı 24 saat açık hale getirecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Bunları her yerde söylüyoruz. Bu şehirde, bu bölgede maaş üretenlerin sayısını attırmamız gerekiyor. Vergi verenlere sahip çıkmamız lazım. Onlar çok kıymetli insanlardır" diye konuştu.

"VAN İÇİN ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK"

Kent için yapılan çalışmalara değinen Takva, "Çok önemli işler de yaptık. Tarıma Dayalı İhtisas Besi Hayvancılık Bölgesi, Van için çok önemlidir. Zaman zaman karşı duranlar da var. Gevaş, Gürpınar ve Edremit ilçeleri içerisinde Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana atıl olan bir arazi, şimdi ekonomiye kazandırılacak. İlk etapta yaklaşık 4 bin dönümlük bir alan, daha sonra bu büyüyebilir. Genişleme alanı var.  17 bin dönümlük bir alandan bahsediyoruz, 40 bin büyükbaş hayvandan bahsediyoruz, 3 bin doğrudan net istihdamdan bahsediyoruz ve atıl olan bir alanın kent ekonomisinde, ticaretine ve kentin geleneksel üretim tarzı hizmet edecek bir alan oluşmasından bahsediyoruz. Yüzde yüz Ticaret ve Sanayi Odası'nın emeğiyle, fikriyle, çabasıyla, 10 yıllık bir mücadelesi ile geldi, onaylandı. Önümüzdeki dönemlerde, birkaç hafta içerisinde süreç başlayacak. 2022 yılı yatırımlarına dâhil olacak. Mevcut OSB'den daha büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu yüzden buna sahip çıkmalısınız. Çok küçümsenen, zaman zaman bizi de eleştiren alanlar var. Örneğin coğrafi işaretler meselesi, ürünlerin tescillenmesi meselesi, bazen yazıyorlar; 'tamam, siz murtuğayı da onayladınız, artık Van'ın sorunları bitti'. Aslında bunlar çok önemli işlerdir. Mesela Dünya Kahvaltı Günü bir başarıdır. Dünyadaki 365 gününden birini kendi şehrine ait hale getirebilecek başka parlak bir fikir çıkmadı. Bu çok önemli bir şeydir. Hepinizin desteği ile bu aşamaya geldi ve 2 yıl boyunca sadece sosyal medya üzerinden hayata geçti. Van Alışveriş Festivali bir markadır. Buna sahip çıkmanızı istiyoruz. 2 yıl önce valilik bunu devraldı, seve seve verdik. Pandemiden dolayı olmadı, bu yıl tekrar büyükşehir ile görüşeceğiz. Bunu etkin, daha verimli, daha janjanlı hale getirme çabası içerisinde olacağız. Bunlar iyi fikirler. Keşke bütün ürünlerimizin tamamını, tescilleyebilsek, koruma altına alabilsek. Bunlar üzerinden piarımızı gerçekleştirebilsek ve şehrimizin markalaşmasına katkı sağlayabilsek. Sizin de sürece her alanda daha iyi olmanızı istiyoruz. Pandemiyle beraber yönetim kurulumuz sıkıntı yaşayan üyelerimizin, özellikle hastalıkla birebir hemhal olan bütün hizmetlerini evlerine taşıma başarısı gösterdiler. 2020 ve 2021 yılını aslında Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın level atlama dönemi olarak değerlendiriyorum. Hiçbir üyemiz bugüne kadar oda hizmetleriyle ilgili bize bir eleştiri getirmemiştir. Gittik belge alamadık, gittik işimiz olmadı, mağduriyet yaşadık diyen kimse olmadı" dedi.

"BEŞ ZORUNLU BELGEYİ ÜCRETSİZ HALE GETİRDİK"

Pandemi döneminde 5 tane zorunlu belgeyi ücretsiz hale getirdiklerini dile getiren Takva, "2022 yılı bütçesine de 4 tane daha ekledik. Neredeyse şuan 9 tane zorunlu belgeyi ücretsiz hale getirdik. Bu aynı zamanda bir risktir. Bütçe oluşturmak zorundasınız, bu bir kamu alacağı ama bir şekilde sürdürülebilir bütçe yönetimini içerisinde üyelerimizin hizmetlere daha rahat, daha ekonomik erişimini sağlayacak tedbirler aldık. Yine pandemi döneminde nefes kredisi, işe devam kredisi, Odalar Birliği ve odaların bütçesi üzerinden oluşan fonlara çok doğrudan katkı sağlamamakla beraber, birçok üyemizin aşağı yukarı 20 milyon TL kaynak kullanımına destek sağladık. 4 tane proje yürütüyoruz. Bu projelerin 2 tanesi Avrupa Birliği projesidir. Birisi 2015 yılından yürüttüğümüz beri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi projesidir. Çok büyük bir bütçe değil ama çok başarılı işler yapıyor. Birde Avrupa İşletmeler Ağı diye Cozme projesi var. Bunun da koordinatörlüğü daha öne Elazığ KOSGEB'deydi. Şimdi Malatya KOSGEB üstlendi. Bundan sonraki süreci bizimkiler üstlendi. Teknokent ile birlikte, Amerikan Büyükelçiliği ile yürüttüğümüz kadın girişimciliği programı var. 100 kadını doğrudan destekleyecek bir çıktı olacak. Buradan 20 kadının kendi işini kurmasına yönelik bir faaliyet yürütülüyor. Amerikan Büyükelçiliği bunu finanse ediyor. Yaklaşık olarak 45 bin dolar bir bütçesi var. Yine odamız bünyesinde bir Araştırma, Geliştirme İnnivasyon birimi kuruldu. Bu kapsamda Kalkınma Ajansı üzerinden yürüttüğü bir projemiz var. O projenin bütçesi de 40 bin TL'dir. Bu da pandeminin kent ekonomi üzerindeki etkileri araştırılacak. Şuanda faal 4 tane projemiz var. SOGEB çerçevesinde kadın girişimciliğini desteklemek ve tekstilde nitelikli iş gücünü geliştirmek için bir projemiz vardı. İŞGEM'de bir fabrikamız oluştu. Orayı şuanda faal hale getiriyoruz. O fabrikamız para kazanacak hale getirilecek. Türkiye'nin en başarılı projelerinden biriydi. Van TSO'nun orta ölçekli bir fabrikası var artık. O fabrikamızı daha verimli ve üretime katkı sağlayacak hale getireceğiz. Herkes bu konuda sorumluluk üstlendi. Orayı özel sektör mantığı ile işletip, gelir getirici ve eğitime katkı sağlayıcı bir düzeye taşıyacağız. Yine pandemi döneminde oda bütçesinden hiç harcama yapmadan, yaklaşık 2 bin aileye destek sağladık. Bunu özel girişimcilerin desteği ile yaptık. Türkiye'de akredite olmuş iki tane dernek var. Bütün gıda ürünleri getirip, depoladık. Bu gıda ürünlerini ailelerimize ilettik. Başkale depreminde aktif bir rol üstlendik. Bunu iki derneğin gönüllü katkı ve diğer gönüllülerin katkı ise yaptık. Eğitimde yine telekonferans yöntemine katkı sağlamak, tablet desteği sumak üzere çalışmalar yaptık. Tüm bu faaliyetleri kısıtlı bütçelerle gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK ALTINDA OLDUĞUMUZ BÜTÇE 500 BİN TL"

Denetim isteyen ender odalardan biri olduklarını anlatan Takva, "Türkiye'de ne fazla denetlenen, denetim isteyen, müfettiş isteyen odalardan biriyiz. Bizim elektrik, su, doğalgaz, personel ve diğer harcamaların dışında, oda yönetimi olarak 11 kişinin altına imza atıp, sorumluluk üstlendiğimiz, temsil ve diğer faaliyetlerimizin bedeli 500 bin TL'dir. Bu da ayda 45 bin liraya tekabül ediyor. Bu sürece kentteki bütün dinamiklerin dâhil olması gerekiyor. VOTAŞ süreci devam ediyor. Şuanda Van Asya Tarım Hayvancılık Anonim Şirketi adına satılmamış, 750 civarında hisse var. Bir hisse 12 bin 650 TL'dir. Halen aldığımız değerdedir. Aşağı yukarı bu şirkin belediyeye ödemesi gereken miktar 5 milyon 300 bin TL'dir. O süreç devam ediyor. O hisseler satılması ve belediyeye paranın ödenmesi süreci devam ediyor. VOTAŞ kendine bağımsız olarak 180 yakın ortağı ile çalışmalarını yürütüyor. Çok iyi bir iş yaptık. Bu anlamda vicdanımız rahattır. Bu işten dolayı çok sayıda saldırıya maruz kaldık. Ama gerçekten iyi bir iş yaptık. En azından Van Çimento gibi eleştirilmiyor. Orayı yönetenler bizim hemşehrilerimizdir. Genç kardeşlerimizdir. Para da kazanıyor. Elimizde kalan hisseler var. O hisselerde büyükşehire ödenmesi gereken paranın iki katı üzerindedir. Bu süreçte devam ediyor. Orayı yöneten arkadaşlar önemli bir başarı elde edeceklerdir. Karlı bir duruma gelir diye ümit ediyorum. Çağrı merkezlerinin bugün Van'da bulunmasının en büyük müsebbiplerinden biri Van TSO'dur. Bugün 4 binin üzerinde gencimiz buralarda istihdam ediliyor. Bu merkezler giderek büyüyor. Üyelerimizle sık sık görüşüyoruz. Günlük ortalama 150'ye yakın telefon görüşmesi yapıyoruz. Bütün üyelerimizin sorunlarıyla ilgilenme gibi bir anlayışımız var. Türkiye'de 4 dilde yayın yapan tek ticaret ve sanayi odasıyız. Şehrimizi her platforma taşımamız gerekiyor. Hem yurt içindeki, hem de yurt dışındaki platformlarda görünür olmamız gerekiyor. Bütçe sıkıntılarından dolayı bunu yapamıyoruz. Van Gölü'nü sahiplenmemiz gerekiyor. Van TSO öncülüğünde Van Gölü'nün etrafını turladık. O gün o yürüyüş yapılmasaydı, bugün Van Gölü Koruma Eylem Planı burada tartışılır hale gelmezdi. Çok önemli bir faaliyet oldu. Deniz Ticaret Odası, temsilciliğini ilimize kazandırdık. Türkiye'de ilk kez bir iç denizde, bir oda kurduk. Bine yakın insana amatör denizcilik belgesi sunma imkânı sağladık" şeklinde konuştu.

Takva, seçimlerin 2022 yılı Ekim veya Kasım aylarında yapılacağını, aday olup olmayacakları konusunda iki ay sürede karar vereceklerini dile getirerek, "Seçimlerimiz ertelenmezse 2022 yılı ekim veya kasım ayında yapacağız. Henüz seçime 10 aylık bir zaman var. Mevcut yönetimin aday olup olmaması önümüzdeki süreçte belli olacak. Belki bireysel adaylıklar olabilir ama topyekûn yönetim kurulunun birlikte adaylık perspektifi henüz yok. Görevimizin başındayız. Bir veya iki ay içerisinde bu konudaki kararımızı yine yönetim olarak aldığımız kararı açıklayacağız. Şuan esnaf odası seçimleri, birlik seçimleri ve diğer sivil toplum kuruluşların seçimleri var. Biz Van TSO'yu bütün bu karmaşanın, bütün bu kaotik ortamın tarafı yapmak istemiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Takva'dan sonra, yönetim kurulu üyeleri de kısa açıklamalarda bulundu. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Van Bölge Gazetesi: Bişar Ulutaş

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER