BİK Yönetim Kurulu 2023 yılı 4. toplantısı yapıldı

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulunun 2023 yılı 4. toplantısı yapıldı.

BİK Yönetim Kurulu 2023 yılı 4. toplantısı yapıldı

Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile bu Kanuna dayanılarak yapılan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 102. ve 103. maddelerinde, basında fikren veya bedenen çalışanlara verilmesi öngörülen borç para ve yapılacak yardımlara dair esas ve şartların yanı sıra uygulamaya ilişkin sair hususlar, Kurum Genel Kurulu tarafından yine bu Kanuna dayanılarak alınan, 68 Sayılı Genel Kurul kararının ilgili maddelerinde düzenlendi.

Bu düzenlemelerden hareketle sözü edilen Yönetim Kurulu toplantısında;

Kuruma intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların yukarıda geçen mevzuat hükümleri dairesinde değerlendirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 8 basın mensubuna 6.000 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 48.000 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

YÖNETİM KURULUNA YAPILAN İTİRAZLAR

Erzincan ve Manisa’da yayınlanan iki ayrı gazetenin dizgi-tertip ve baskı şartını; Çankırı’da yayınlanan bir gazetenin teslim yükümlülüğü şartını; Konya’da yayınlanan bir diğer gazetenin ise resmi reklamların kurum aracılığıyla yayımlanması şartını ihlal etmelerine dair haklarında alınan Genel Müdürlük Israr kararlarına ilişkin itirazlarının değerlendirilmesi sonucunda muhatap gazetelerin itirazlarının reddine karar verildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

İstanbul ve Mersin illerinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını haiz iki gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatları, bu konuda alınan kararların muhatapları gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere İstanbul’da yayınlanan ‘Dokuz Sütun’ gazetesinin isminin ‘Kamu Son Haber’, Mersin’de yayınlanan ‘Mersin İmece’ gazetesinin isminin yine talebi doğrultusunda ‘İmece’ olarak değiştirilmesine izin verildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner13