Başkan Şahin: Verdiğimiz verginin hesabını sormak zorundayız

Van Akademik Odalar Birliği (VAOB) adı altında 2020 yılında bir oluşuma giden meslek odaları, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Van Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Van SMMM Odası Başkanı İbrahim Şahin, platform olarak kente dair söyleyecek çok sözlerinin olduğunu belirterek, verdikleri verginin hesabını sormak zorunda olduklarını ifade etti.

Başkan Şahin: Verdiğimiz verginin hesabını sormak zorundayız

Kentteki meslek odalarının katılımıyla kurulan, halkın sağlığını, adalet arayışını ve yaşam koşullarının düzeltilmesini önceleyen, meslektaşların sorunlarının çözümü yolunda kamuoyu oluşturma ve bilinçlendirmeyi hedefleyen Van Akademik Odalar Birliği, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Van Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Van SMMM Odası Başkanı İbrahim Şahin, Van'da ve bölgede ciddi sorunların söz konusu olduğunu, ülkeye, bu kente dair söyleyecek sözlerinin olduğunu belirterek, verdikleri vergilerle ülke yönetildiğini ve bu vergilerin hesabını sormak zorunda olduklarını söyledi.

Düzenlenen toplantıya Van Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Van SMMM Odası Başkanı İbrahim Şahin, Van Barosu adına Av. Zülküf Uçar, Van Diş Hekimleri Odası adına Dt. Resul Tertemiz, Van Hakkari Tabipler Odası adına Hüseyin Yaviç, Van-Bitlis- Hakkari Ecza Odası adına Hayrullah Fikret Baransel, TMMOB Van İl Koordinasyonu adına Barış Kartal, Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası adına Yakup Akgül, İnşaat Mühendisleri Odası adına Fırat Durmaz, Ziraat Mühendisleri Odası adına Engin Işık, Elektrik Mühendisleri Odası adına Murat Aydıncıoğlu, Makine Mühendisleri Odası adına M. Ali Aykaç, Kimya Mühendisleri Odası adına Ümit Sarı, Maden Mühendisleri Odası adına Rıdvan İmre, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına İsa Şen, İç Mimarlar Odası adına Nazdar Deniz Demirhan, Peyzaj Mimarlar Odası adına Zeynep Timur ve Şehir Plancıları Odası adına Mahmut Geyik katıldı.

"KENTİMİZLE İLGİLİ SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ OLACAK"

Van Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Van SMMM Odası Başkanı İbrahim Şahin, "Buradaki amacımız, demokratik ve evrensel hukukun ilkesi ile çağdaş, bilimsel değerler ışığında bir kent kültürü oluşturmak, edindiği birikimlerle çalışan meslek sahibi kesimleri temsil eden, akademik meslek odalarının paylaştığı, ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güç birliği ile daha kapsamlı çalışmalar yaparak kentimize faydalı hizmetler üretmek, kentimizde barış, özgürlük, dostluk ve kardeşlik anlayışını pekiştirmek, sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefiyle bütünleştirmek, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak. Tüzüğümün temel amacı budur. Dolayısıyla bundan sonra Van Akademik Odalar Birliği Platformu, kentimizle ilgili gerek ulusal, gerek uluslararası alanda söyleyecek sözümüz olacak. Mutlak süratle kentimizin sorunlarına değineceğiz. İyi şeylere iyi, kötü olanlara ise kötü diyeceğiz. Kentimizle ilgili, geleceğimizle ilgili, bizden sonrakilere bırakacağımız bir miras bırakmak amacıyla bu platformu oluşturduk. Platformumuzun başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

"VERDİĞİMİZ VERGİNİN HESABINI SORMAK ZORUNDAYIZ"

Van'da ve bölgede ciddi sorunların söz konusu olduğunu belirten Başkan Şahin, "Amacımız gerek merkezi hükümetle, gerek yerel yönetimlerle, özel sektörlerle, üniversitelerle, hukukun üstünlüğü çerçevesinde ekolojik, çevreye duyarlılık açısından ve insan haklarına bağlı bir şiarla mücadelemize devam edeceğiz. Bu anlamda bütün oda başkanlarımızın buna katkıları var. Gerek kentimiz, gerek bölgemizle ilgili ciddi sorunlarımız var. Ülkemizde ciddi ekonomik sıkıntılar var. Ülkemiz ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bizim ülkeye dair, bu kente dair söyleyeceklerimiz var. Çünkü burada biz yaşıyoruz. Vermiş olduğumuz vergilerle bu ülke yönetiliyor. Dolayısıyla verdiğimiz verginin hesabını sormak zorundayız. Biz burada yapılan her etkinliğin doğru ise doğru, yanlış ise yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Van Akademik Odalar Birliği'nin kente dair söyleyecek çok sözü var" diye konuştu.

"AMACIMIZ BU KENTİ DAİME İLERİ GÖTÜRMEKTİR"

Daha sonra söz alan Van Baro Başkanı Av. Zülküf Uçar, "Van Borusu olarak kentimizin sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştık. İnsan haklarıyla ilgilenmeye çalıştık. Pandemi sürecinde de Van Akademik Odalar Birliği'ni kurduk. İbrahim başkanın ciddi katkıları oldu. Kendisini ön ayak olması sonrası bu platformu kurduk. Meslek odaları olarak bir araya geldik. İlk etapta birkaç odamızla başlamıştık. Yakın zaman da yeni odalarımızın katılımı ile artık çok daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Van Akademik Odalar Birliği'nin amacı, bu kenti gelişimi noktasında, bize düşen görev neyse, ne yapmak gerekiyorsa, nasıl bir çaba harcamak gerekiyorsa bunu yapmaktır. Amacımız bu kenti daime ileri götürmektir. Bu kentin sorunlarıyla ilgilene bilmektir. Bu noktada da bütün başkanlarımla birlikte, bir çaba ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAN'IN BİRÇOK ÖNEMLİ SORUNUNUN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Van- Hakkâri Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Yaviç ise, "Van Akademik Odalar Birliği, uzun zamandır çalışmalarını sürdüren bir platform. Sadece Van halkını değil, aslında bölgedeki birçok ili de, birçok boyutuyla etkileyen bir platform. Ekonomik boyutuyla, siyasi boyutuyla, sağlık boyutuyla platform olarak hepsini ele alıyoruz. Van'ın iyi hali, çevresini de etkiliyor. Bu açıdan biz özellikle gelinen noktada Van'ın birçok önemli sorununun olduğunu biliyoruz. Van halkının sorunlarına yönelik inisiyatif almak, bu süreçte katık sunmak adına böyle bir çalışmanın içerisine girildi. Van halkına bu sorunlar karşısında yalnız olmadığını hissettirmek, bu sorunların en kısa sürede çözümüne katkı sunmak adına, bir nebze de emeğimiz geçmesi bizler açısından çok önemlidir" dedi.

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurul Başkanı Barış Kartal, Van Akademik Odalar Birliği'ni önemsediklerini belirterek, iyi şeyler yapacaklarını söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Engin Işık, Van Akademik Odalar Birliği'nin içerisinde yar almak, kente dair sorunlara değinmek, aynı masa etrafında bütün mesleki grupların bir arada olmasının, kentin sorunlarını çözmek için, halkın sorunlarını masaya yatırmak için oluşturulan büyük bir platform olduğunu vurguladı. Işık, Van Akademik Odalar Birliği'nin içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

"TOPLUMUN AYNASI OLACAĞIZ"

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bölge Temsilcisi İsa Şen ise, Van Akademik Odalar Birliği oluşumunu çok olumlu bulduğunu ifade ederek, mesleki kuruluşlar olarak toplumun bir aynası olduklarını söyledi. Toplumun sorunlarıyla da ilgilenme gibi sorumluluklarının olduğunu sözlerine ekleyen Şen, zaman içerisinde sahipsiz denilen hem Van kenti ile ilgili hem de genel sorunlarla ilgili toplumun aynası olacaklarını ifade etti.

"EN İYİ ŞEKİLDE KATKI SUNACAĞIZ"

Daha sonra söz alan İç Mimarlar Odası Van Temsilcisi Nazlı Deniz Demirhan, Van Akademik Odalar Birliği'nin içerisinde bulunmaktan gurur duyduklarını belirtti. Peyzaj Mimarlar Odası Başkanı Zeynep Timur ise, Van Akademik Odalar Birliği'ni değerli bulduğunu, bu platforma iyi şekilde katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı M. Ali Aykaç ise, böyle bir birliğin kurulması sürecinde yer almaktan ve destek vermekten mutlu olduklarını belirterek, bundan sonraki süreçte birliği katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

"BÜTÜN SORUNLARA, EŞİT, ADİL, YENİLİKÇİ BİR ANLAYIŞLA BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Van-Bitlis- Hakkâri Ecza Odası Başkanı Hayrullah Fikret Baransel ise, "Biz toplumun içerisinden çıkmış ve okumuş insanlar olarak, topluma karşı çok çeşitli sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğun bilinci ile böyle bir yapı kurmak için yola çıktık ve 2019 yılından bu yana bu yapı ciddi şekilde çalışmaya devam ediyor. Hiçbir zaman ciddiyetimizi kaybetmedik. Her zaman ciddiyetle çalışmaya devam ettik. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı tanımlarken kullandığı düsturla, yani ruhen, bedenen aynı zamanda sosyal olarak, tam bir iyilik hali ifadesinden hareketle, toplumdaki bütün sorunların aynı zamanda sağlık sorunlarının temelini oluşturduğu bilinci ile Van'da yaşanan bütün sorunlara, eşit, adil, yenilikçi bir anlayışla bakmaya çalışıyoruz. Aynı dinamizm ve enerjimiz ile Van Akademik Odalar Birliği'nde de çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"VAN ÖNEMLİ BİR KENTTİR"

Daha sonra söz alan Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yakup Akgül, "Van'ın bütün sorunlarını, yaptığımız toplantılarda gündem yapıyoruz. Kentin gelişim adına fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Van önemli bir kenttir. Herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Van Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Resul Tertemiz ise, Van Akademik Odalar Birliği ile yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Daha sonra söz alan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Rıdvan İmre ise, ülke kent olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, kent alakalı sorunları gündeme getireceklerini ve Van'ın sorunlarına çözüm bulmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Son olarak söz alan Şehir Plancıları Odası Başkanı Mahmut Geyik, Van Akademik Odalar Birliği'nin kurulmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, birliğin kentin sorunlarıyla ilgili önemli işlere imza atacağını vurguladı.

Toplantı cevap- soru kısmı ile sona erdi.

Van Bölge Gazetesi: Hacı Yılmaz

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021, 17:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER