İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun altıncı bölümünde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri” Madde 50’ye göre, “İsteğe bağlı sigorta, hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmayıp prim ödemesini kendisi yaparak, kişilerin uzun vadeli sigorta koşullarına ve diğer sigorta çeşitlerine katılmasını sağlayan sigorta türüdür.”
Devlet destekli alacak sigortası nedir?
Bildiğiniz gibi ülkemizde sigortalı olmak zorunludur. Bir yerde iş akdi ile çalışıyor, bağımsız faaliyet yürütüyor ya da memurluk yapıyorsanız zorunlu olarak sigortalısınız demektir. Bu, yasalardan elde ettiğiniz hak olduğu gibi, aynı zamanda yükümlülüğünüz dür.

Ancak çalışmıyor olabilirsiniz. Bu durumda, yaşlılık aylığı almanın ya da sağlık sigortalı olmanın avantajlarından mahrum mu kalacaksınız,Hayır. Bu noktada isteğe bağlı sigortalı olarak sigorta avantajlarından faydalanabilirsiniz. Gelin, isteğe bağlı sigortalılığa bir göz atalım.

Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir?
Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

Zorunlu sigortayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan,

Sosyal güvenlik kanunlarına göre malüllük ve yaşlılık maaşı olmayan,
18 yaşını dolduranlar, isteğe bağlı sigortadan faydalanabilmektedir.
Ev hanımları isteğe bağlı sigortalı olmanın avantajlarından faydalanabiliyorlar mı?
İsteğe bağlı sigortadan ev hanımlarının faydalanabilmesi için, gelir vergisine tabi olmama şartı ile,  aşağıdaki şartları yerine getiriyor olması gerekir.

Sigortalı olarak herhangi bir yerde çalışmamak,
Malullük ve yaşlılık aylığı almamak,
18 yaşından büyük olmak,
Herhangi bir gelire sahip olmamaktır.
İsteğe bağlı sigorta için nereye başvurulur?
İlk kez isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyenler ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine,  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ ile başvurmaları gerekmektedir.

Ne zaman başlar ve sona erer?
Kanunda yer alan Madde 51’e göre, isteğe bağlı sigortalılık, müracaatın kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlarken sona ermesi ise aşağıdaki durumlarda gerçekleşir.

İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer Kaç yıl ödenir?

Eğer yeni başlayacaksınız yaş haddinden emeklilik için en az 5400, normal emeklilik için ise 7200 prim gününü doldurmanız gerekmektedir.
Ev hanımlarının da isteğe bağlı sigorta primi için yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400, normal emekliliği için ise 9000 prim gününü tamamlamanız gerekmektedir.
İsteğe bağlı sigorta primleri ne kadardır ve nasıl ödenir?
Belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir.
İsteğe bağlı sigorta ile emekli olanlar için belirlenen en düşük maaş 1.189,71TL’dir. Ayrıca sağlık hizmetlerinden de yararlanabilme imkânı sunan isteğe bağlı sigortalı olma durumunda sadece prim ödemesi yapan kişiler değil, o kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi de sağlık imkânlarından faydalanabilir.
İsteğe Bağlı Sigorta Ödeyerek Emekli Olmanın Şartları Nelerdir?
İsteğe bağlı sigorta ödeyen bir kişi aşağıdaki şartları karşıladığında emekli olabilir:
İlk sigorta giriş tarihi 08.09.1999 tarihi ve öncesi olan kişiler 10 yıllık sigorta süresi ve 3.600 gün prim ödeyerek,
İlk sigorta giriş tarihi 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihi arasında olan kişiler yaş haddinden emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 60 yaş ve 4.500 gün prim ödemesi yaparak,
İlk sigorta giriş tarihleri 01.05.2008 tarihi ve sonrası olan kişiler yaş haddinden emeklilik için 63 yaş ve 5.400 gün prim ödemesi yaparak, Normal emeklilik için Ek 5 tarım pirm ödemesi gerçekleştiren kişiler 7.200 gün prim ödemesi yaparak,
İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B) kişiler normal emeklilik için 9.000 gün prim ödemesi yaparak,
Ev hanımları 9.000 gün prim ödemesi yaparak emekli olabilir der kolaylıklar dilerim..

YORUM EKLE