banner31

Cumhurbaşkanlığı yatırım programı tamam…

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor, enflasyon ve cari açığa savaş açılacak, mali disipline devam edilecek. Kamu idareleri, ödeneklerini aşamayacak, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek. Devam eden projeler tamamlanacak. Zorunlu hâller dışında yeni projeye başlanmayacak.

Cumhurbaşkanlığı yatırım programı tamam…

Türkiye pandemi sonrası döneme hazırlanırken, ekonomide yapılacak hamleler önümüzdeki süreçte daha ön planda olacak. Bu kapsamda “2022-2024 Dönemi Yatırım Programı” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Gazete’de yayımlandı. Genelgede “Bu dönemde sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir” denildi.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde yapılacaklar şöyle sıralandı:
¥ Enflasyon ve cari açık oluşturmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısı tesis edilecek.
¥ Mali disipline kararlılıkla devam edilecek, kaynakların verimli kullanılması ve belirlenen alanlarda tasarruf sağlanacak, bu konuda yapısal değişiklikler hayata geçirilecek.
¥ Kamu kaynaklarının kullanımında, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak.

VERİMSİZ HARCAMA ALANLARINA TASFİYE
¥ Sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde vergi tabana yayılacak. Gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
¥ Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın da öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.
¥ Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA YENİ PROEJE YOK
¥ Kamu yatırım harcamalarından da azami düzeyde tasarruf edilecek. Kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecek.
¥ Özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımları desteklenecek. İş, üretim, yatırım ortamını iyileştiren reformlara öncelik verilecek.
¥ Proje bazında ödenek teklif ve tah-sislerinde, devam eden projelerden ve en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek.
¥ Tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu hâller dışında 2022 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır.

STRATEJİK SEKTÖR VE PROJELERE ÖNCELİK
Türkiye’de kamu kaynaklarının gelecek 3 yıllık dönemde kullanılacağı öncelikli sektör ve projeler de belirlendi. Bu kapsamda;
¥ İmalat sanayine girdi temin eden üretime yönelik projelere, kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik projelere öncelik sağlanacak.

YERLİ HAM MADDE VE SAVUNMA SANAYİİNE ÖNCELİK
¥ Yerli ham maddenin değerlendirilmesine yönelik projelere ve savunma sanayi projelerine öncelik verilecek.
¥ Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri projelerinde sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programına alınacak.
¥ Başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara öncelik verilecek.
¥ Doğalgaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkân sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen rezervlerin ülke ekonomisine kazandırılmasına öncelik tanınacak.
¥ Demir yolu yatırımlarında; Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Halkalı-Kapıkule projeleriyle, önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı öncelikli olacak.
¥ Deniz yolu yatırımlarında Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına birinci derecede öncelik verilecek.
¥ Yeni lojman yapımı tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik tanınacak.
¥ Sağlık sektöründe fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçlarıyla ilgili projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri ilk aşamada kamu yatırımı alacak.

TÜRKİYE GAZETESİ
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER