ENGELLİ ÇALIŞAN KİME DENİR VE HAKLARI NELERDİR?

Engelli doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişileri ifade eder.

Engelliler hangi işlerde çalıştırılabilir?

Engelliler devlet tarafından özel olarak korunması gereken bireylerdir ve kamu otoritesi de engelli bireyler için pozitif ayrımcılık örneği olan birçok düzenleme gerçekleştirmektedir. İstihdam da bu alanlardan birisidir.

Peki Engelli işçilerin çalıştırılabileceği işler nelerdir Bir başka deyişle, engelli işçi her işi yapabilir mi?

Çalışma hayatını düzenleyen mevzuat açısından ise yukarıdaki tanıma ek olarak, tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporlarla sabit olan kişiler engelli olarak kabul edilmektedir.

Engellilerin hakları?

Engellilere tanınmış o kadar çok hak vardır ki, bunların hepsini bir çırpıda saymak zor olacaktır. Yine de genel bir kaç bilgi yazmaya çalışalım...

Engellilerin çalıştırılma koşulları?

Çalışma hayatına dair birçok mevzuat düzenlemesi olsa bile, çalışma koşulları denince bakılması gereken ilk yer İş Kanunu ve onun alt mevzuatıdır.

Engelli işçi çalıştırma ma cezası ne kadar?

Bakıldığında İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi işverenlerin engelli istihdam yükümlülüğü açıklar. Bu maddeye göre işveren engelli işçisini meslek, beden ve ruhi durumuna uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür ve yer altı ve su altı işlerinde engelli çalıştırılamaz. İş Kanunu’nun engellilerin çalıştırılması bakımından getirdiği yegâne kural da budur.

Engelliler hangi işlerde çalıştırılamaz?

Bu sorunun cevabını vermek için mevzuatı taramak gerekir. Çünkü genel kural çok net bir şekilde İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde “mesleki, bedeni ve ruhi durumuna uygun” olarak verilmiş; fakat bu genel tanımın ayrıntısına girilmemiştir.

Yine aynı maddeden biliyoruz ki engelli işçi yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılamamakta dır. Ayrıca Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesine göre engelliler “sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde” çalıştırılamaz.

Engelliler hangi işlerde çalıştırılabilir?

Açıkçası mevzuat metinlerimiz, bu şekilde tahdiden

(belirlenen) bir sayma yoluna gitmemiş ve tersten sonuca varmayı tercih etmiştir  O halde denilebilir ki engelliler; yeraltı ve sualtı işleri ile sağlık raporlarında özel olarak çalıştırılamayacağı belirtilen işler haricinde her işte çalıştırılabilir der ilgili mevzuat sağlıklı günler dilerim...

 
 
 
 
YORUM EKLE