Yazı Detayı
22 Mart 2018 - Perşembe 16:37
 
İş yeri nakli halinde işçi ve işverenin hakları
Yasin Kanat
yasinkanat65@gmail.com
 
 

     4857 Sayılı kanun kapsamında İşverence İş Kanunun 22. maddesine uygun olarak yazılı şekilde yapılan iş yeri değişikliği önerisi, işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edildiği takdirde iş ilişkisi değiştirilen hükümlerle birlikte yeni haliyle devam eder.


     İşçinin değişiklik önerisini kabul etmemesi halinde işverenin tercih edebileceği iki farklı seçenek vardır. İşveren ya çalışma koşullarında değişiklik yapmaktan vazgeçecek ve işçi eski iş yerinde çalışmaya devam edecek ya da iş yeri değişikliği konusunda ısrar etmesi halinde, fesih için geçerli nedeni bulunduğunu yazılı olarak açıklayacak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini fesh edecektir. Ancak işveren hem bu fesih yolunu kullanmaz hem de değişikliği uygulamaktan vazgeçmezse yani değişikliği uygulamaya koyarsa, bu durumda iş sözleşmesinin ihlali söz konusu olur ve işverenin sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmediği kabul edilir. Bu durumda işçi iş sözleşmesini İş Kanununun 24. maddesinin II/f maddesine göre, çalışma şartlarının uygulanmadığını ileri sürerek haklı nedenle derhal fesheder ya da iş verenin borçlu olmasına dayanarak Borçlar Kanunun.408. Maddesi çerçevesinde "İş veren..edimi kabulde temerrü de düşerse, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olup…" hükmünden yararlanarak iş görme borcunu yerine getirmek zorunda olmadan ücretini kanunen talep edebilir .


     İŞ VEREN TARAFINDAN DEĞİŞİKLİĞİ SAKLI TUTMA KAYITLARI
    Değişikliği saklı tutma kayıtları,  işçinin, sözleşmenin başlangıç aşamasındaki rızası ile ortaya çıkan bir değişiklik sözleşmesidir. Değişiklik sözleşmesi ile işveren çalışma koşullarında tek taraflı değişiklik yapabilme hakkını elde etmektedir.
Çalışma koşullarında değişiklik ihtiyacı ve değişikliği saklı tutma kayıtları en çok iş yeri değişikliklerinde diğer bir deyişle nakillerde ortaya çıkmaktadır. Özellikle banka, inşaat, turizm, otelcilik sektörlerinde işçiyi bir iş yerinden diğerine nakil zorunluluğu işin niteliğinden ve ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır.  Değişikliği saklı tutma kayıtları geçerli olmakla birlikte, bu hak dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun bir biçimde kullanılmalıdır. İşletmenin veya işin gereklerine dayanan, personel veya deneyimli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan nakiller objektif iyi niyet kurallarına uygundur. Buna karşılık sözleşmede nakil yetkisi saklı tutulmuş olsa bile, iş yeri değişikliği, işçiyi cezalandırma, sürgün etme, işçi üzerinde baskı oluşturma ve istifaya zorlama gibi amaçlar taşıyorsa kuskusuz değişikliği saklı tutma kayıtlarının iyi niyetinden bahsedilemez.


     4857 sayılı İş Kanunumuz ile birlikte "çalışma koşullarında esaslı değişiklik" kavramı mevzuatımızda yerini almıştır. 1475 sayılı İş Kanununda var olan belirsizlik ve Yargıtay kararlarında ve öğretideki farklı görüşler 4857 sayılı yeni İş Kanununun 22. maddesinde yapılan özel bir düzenleme ile çözümlenmeye çalışılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 22. maddesi ile, eski İş Kanunun dan farklı olarak çalışma koşullarında değişiklik yapılması konusunda işçileri koruyucu bir yapı oluşturulmaya çalışılmış, iş verenin çalışma koşullarında tek taraflı değişiklik yapmasının (yönetim hakkı kapsamında olanlar hariç) önüne geçilmesi amaçlanmıştır.


     4857 sayılı İş Kanun un 22. maddesindeki düzenleme ile iş veren işçinin çalıştığı iş yerini değiştirmek istediğinde, işçinin yazılı onayını almak zorundadır. İşçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edildiği takdirde iş yeri nakli geçerli hüküm doğuracaktır. Değişiklik önerisinin işçi tarafından kabul edilmemesi halinde işveren iki seçenek ile karşı karşıyadır. Ya iş ilişkisi eski koşullarda devam edecek yahut işveren değişikliğin geçerli nedene dayandığını veya başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim sürelerine uymak şartıyla iş sözleşmesini feshedebilecektir.
İşçinin işe girerken vermiş olduğu değişikliği saklı tutma kayıtlarının dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun bir biçimde kullanılması uygun olacaktır. İşletmenin veya işin gereklerine dayanan, personel veya deneyimli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan nakiller objektif iyi niyet kurallarına uygundur. Buna karşılık sözleşmede nakil yetkisi saklı tutulmuş olsa bile, iş yeri değişikliği, işçiyi cezalandırma, sürgün etme, işçi üzerinde baskı oluşturma ve istifaya zorlama gibi amaçlar taşıyorsa kuskusuz değişikliği saklı tutma kayıtlarının iyi niyetinden bahsedilemez. Kaynak:4857 sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunun ilgili maddeleri.kolaylıklar dilerim...

 
Etiketler: İş, yeri, nakli, halinde, işçi, ve, işverenin, hakları,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Emeklilikle ilgili soru ve cevaplar
Hak sahipliği kapsamı: Dul eşler, çocuklar, anne ve baba
Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması
Kadın işçileri gece çalıştırma yasağı
Kadın işçileri, yer ve su altında çalıştırma yasağı
İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili soru cevaplar:
Sigortalıların cenaze ödeneği ile ilgili sorulanlar?
İdari izin genelgesi kimler için geçerli?
857 Sayılı İş Kanunun 32. Maddesi'nin Çalışanlar İçin Önemi Nedir?
İş veren çalışandan habersiz mali ve sosyal haklardan kısıtlama yapamaz:
Kanunlar kapsamında dul maaşının geriye dönük durumu nedir?
Asgari ücretle çalışan kişinin bazı hakları:
Hangi çalışan ne kadar yıllık izin kullanabilir?
Kanunlar çerçevesinde anneye erken emeklilik:
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
VERGİ VE SSK BORÇLARI OLANLARIN DİKKATİNE:
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ HANGİ AYDA VERMEK DAHA AVANTAJLI:
EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMAYAN ÇALIŞANIN HAKLARI?
4857'YE TABİ ÇALIŞAN İSTİFA ETMEDEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR MÜŞTERİYE KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR?
A/a İLE 4/b, YE TABİ ÇALIŞAN BAYANLAR:
ÇALIŞANLAR İÇİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 32.MADDESİ KAPSAMI:
ÇALIŞAN KADINLARIN DOĞUM İZİNLERİ NE KADARDIR?
İŞVEREN İŞTEN ÇIKARMAK İSTEDİĞİ İŞÇİYE ÖNCEDEN HABER VERMEK ZORUNDA MIDIR?
4857 SAYILI İŞ KANUNU 24.MADDESİ'NİN ÇALIŞAN İÇİN ÖNEMİ
ENGELLİ ÇALIŞAN KİME DENİR VE HAKLARI NELERDİR?
ÇALIŞANLAR HAKLARINDAN HABERDAR MI?
HAMİLE BAYANLAR İŞTEN ÇIKMASI DURMUN DA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?
İŞ YERİNDE MASKE TAKMAYAN VE TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÇALIŞAN İŞTEN ATILIR MI?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİYE İŞVEREN AYRICA ÜCRET VERMEK ZORUNDA MI?
COVID-19 SALGINI NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
2020 YILI YURT DIŞI BORÇLANMASI NE KADAR?
SGK PRİM VE YARDIM ÖDENEKLERİNDEKİ FARKLAR?
BU YIL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU:
ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİ
ÇEYİZ PARASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULANLAR
ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİ:(2.DİLİM)
KADIN ÇALIŞANLARIN SÜT İZİNLERİ NE KADAR
ÇALIŞANLARIN SIKLIKLA SORDUKLARI HAKLAR:
65 VEYA (2022) YAŞ AYLIĞINDAN KİMLER YARARLANIR:
ENGELLİLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR:
KURBAN BAYRAMINDA ÇALIŞACAKLARIN DİKKATİNE:
HESAPLI PLANLAMA EMEKLİ MAAŞINI ARTIRIR MI?
KIDEM TAZMİNATI KAPSAMINDA Kİ HAKLARDAN
İŞ VERENCE CİNSİYET NEDENİYLE DÜŞÜK ÜCRET ÖDENİR Mİ:
ÇALIŞAN İŞÇİNİN ALACAĞI GECİKTİRİLİR Mİ:
EMEKLİLİKLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER:
NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM:
YENİ SEÇİLENLERİN MAAŞLARI NE KADAR:
İŞÇİLİKTE GEÇEN SÜRE MEMURLUĞA SAYILIR MI:
4857.SK. 69. MADDE GECE ÇALIŞMASI NEDİR:
Dul-Yetim aylığı…
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ GÖREVLERİ
NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
ÇALIŞAN ANNELERE 6 DESTEK DAHA
% 57 ENGELLİ RAPORUM VAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM:
İŞ YERİNİN DEVRİ DURUMUNDA ÇALIŞANIN HAKLARI
2019 DA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK DURUMU
ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI İŞÇİ İÇİN NELERDİR:
CENAZE/ÖLÜM ÖDENEĞİ MEMURA HANGİ ŞARTLARA GÖRE ÖDENİR:
MESLEK HASTALIĞI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER:
GAZETECİLERİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ
ARTAN ASGARİ ÜCRET ÇALIŞANLARI NASIL ETKİLEYECEK.
işveren işçi haklarından ne kadar haberdardır?
Sürekli rapor alan feshedilirmi?
SGK primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor
İŞ VEREN İŞÇİYE MESLEĞİNİ GÖSTERİR BELGEYİ DÜZENLEMEK ZORUNDA
Kullanılmayan izinler için ücret istenebilir mi?
ÜÇ KASIM,A KADAR BEDELLİ ASKERLİK İÇİN MÜRACAAT
Vefat eden işçinin ailesine nasıl maaş bağlanılır
İşyerinde fesih durumu...
47 Yaşındayım ama emekli olamıyorum?
İşsizlik maaşı hangi hallerde kesilir
65 yaş aylığından yararlanmak
Sağlık hak Sahipleri kimlerdir?
Çalışan için rapor parasının şartları nelerdir
Erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir...
ARTIK RAPORLU OLANLAR HASTANE KAPILARINDA BEKLEMEYECEK...
Emekli olmanız için 25 yıl
İşçinin istifadan sonra yapılması gerekenler nelerdir?
Sağlık giderlerim SGK tarafından ödenir mi?
Sigorta Primleri eksik yatırılan işçinin talep haklar nelerdir.
Çalışan Kişi Yıllık ücretli izni ne zaman hak kazanır?
İzin Almadan işe devamsızlık yapan yapılması gereken işlem nedir?
Yarım çalışma ödeneği Nedir? Nasıl Alınır?
Zorla istifa ettirilen işçi hukuki haklara sahiptir
Emekli sandığı çalışanlarının soruları
Yaşlılık Aylığı Alanların Dikkatine
İşçinin 4 aylık sigorta pirimi ödenirmi?
PRİM VE İPC BORCU OLANLARIN DİKKATİNE
Ne zaman emekli olabilirim?
Engelli çalışanın teşvik girişi nasıl yapılır?
Hangi İşlerde Erken Emeklilik?
Kanunen mazeret izinleri yıllık izinden mahsup edilemez
Çalışanın kıdem tazminatı...
Bir İşçinin maaşına nekadar haciz konulabilir
Prim sayısının hesaplanmasındaki püf noktalar
Okurlarımızın sorularına cevaben
Çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi
Ne zaman emekli olabilirim
Geçmiş yıllarda genel sağlık sigortası
Gazetecinin çalışma hakları
Askerlik borçlanması
Engelli işçi çalıştırma hakkı
Doğum borçlanması
Emekli olma şartları
Raporlarla ilgili sorular
İdareci nasıl olmalıdır?
Emeklilerimize kulak verelim…
İşçi ölümü halinde kıdem tazminatı...
Sigortada borçlanma konusu
SGK’nın yaptığı nakdi destekler
20/01/2017 Sorulara cevaben:
Malulen emeklilikle ilgili sorular
Kadroya geçenlerin soruları…
İşverene yönelik destekler
Takım Sözleşmesi Nedir?
Prim gün sayısındaki çelişkili durumlar
5510 Sayılı kanunun önemi
İşsizlik maaşında yeni düzenleme…
Engellilerin istihdamı…
'Ne zaman emekli olurum' soruları…
5510 sayılı kanun ve belirtilen şartlar
İşverenin özlük dosyası
Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı…
Genel Sağlık Sigortası…
Emeklilikle ilgili sorular
Dul ve yetim aylığı…
İsteğe bağlı sigorta…
Dul-Yetim aylığı…
Hangi işlerde iki vardiyalı çalışılır?
Çalışan kadınların hakları...
Erken emeklilik soruları…
Görevli müdürlerin iş güvencesi...
Bayramda mesai yapanların soruları
Vefat sonrası emekli aylığı…
Vatandaştan emeklilik ile ilgili sorular
SSK girişinin önemi…
Emzirme ödeneği ile ilgili sorular...
Kıdem tazminatında zaman aşımı...
İş kazası ve meslek hastalığı
Ne zaman emekli oluruz soruları...
Sosyal Güvenlik Uzmanları Van Da
İş Kanunu İle İlgili Soruları Yanıtlıyoruz
Gazetecinin Kıdem Tazminatı
Çeyiz Parası Alma Şartları
Evlenme Ödeneği İle İlgili Sorular
Fazla Mesaide Ara Dinlenmesi
İş Kanununda Merak Edilenler
Çok Sık Sorulan Sorular
İş Kanunu İle İlgili Sorular
SSK'lıların sorularına cevaben
Soruları Cevaplıyoruz
İşçilerin Çalışma Süresi
Soruları Cevaplıyoruz 2
Soruları Cevaplıyoruz
Fazla Çalışma Hakkı
İş kazası ile ilgili sorular
İş kanunu ile ilgili soruları yanıtlıyoruz
Okurların sorularına cevaben…
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
buraya tıklayınız
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Beşiktaş
81
0
7
6
25
38
2
Fenerbahçe
79
0
7
7
24
38
3
Galatasaray
78
0
8
6
24
38
4
Trabzonspor
67
0
7
13
18
38
5
Hatayspor
60
0
12
9
17
38
6
Sivasspor
59
0
7
17
14
38
7
Alanyaspor
57
0
13
9
16
38
8
Gaziantep FK
55
0
11
13
14
38
9
Fatih Karagümrük
54
0
12
12
14
38
10
Göztepe
51
0
13
12
13
38
11
Konyaspor
48
0
14
12
12
38
12
Çaykur Rizespor
45
0
15
12
11
38
13
Yeni Malatyaspor
44
0
14
14
10
38
14
Başakşehir FK
44
0
16
11
11
38
15
Kasımpaşa
43
0
17
10
11
38
16
Antalyaspor
43
0
14
16
9
39
17
Kayserispor
40
0
16
13
9
38
18
MKE Ankaragücü
38
0
20
8
10
38
19
BB Erzurumspor
37
0
20
10
9
39
20
Gençlerbirliği
35
0
21
8
9
38
21
Denizlispor
28
0
22
10
6
38
Arşiv
Haber Yazılımı
google-site-verification: googlecd1e552a0e00d665.html