Özdek: Van'daki STK'lar birlik içinde olmalı

Van Emlakçılar Derneği ve City Van AVM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdek, Van'da bileşenlerinin çok zayıf olduğunu belirterek, kentte ortak akıl sorunu olduğunu vurguladı. Van'da sivil toplum örgütlerinin yeterince birlik, beraberlik içerisinde olmadığını belirten Başkan Özdek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi halinde, Van'ın ekonomisinin daha güçleneceğini ve yeni istihdam alanlarının oluşacağını söyledi.

Özdek: Van'daki STK'lar birlik içinde olmalı

Sosyal Konut Projesi, emlak sektörü ve City Van AVM hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulunan Van Emlakçılar Derneği ve City Van AVM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdek, hükümet tarafından hayata geçirilecek olan Sosyal Konut Projesi'ni önemsediklerini ifade etti.

Van'da ev ve kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve ev sahibi olmanın artık hayal olduğunu belirten Başkan Özdek, kentte ciddi anlamda kiralama ve satın alma sorunu olduğunu vurguladı. Van'ın yeni hamlelere ihtiyacının olduğunu söyleyen Başkan Özdek, kentte yeni imarın uygulanması, yeni konutların oluşturulması, stokların yapılması, çoğaltılması ve şehrin dar kalıptan kurtulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kentte yatırıma, sanayiye yönelik yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Özdek, Van'ın sürekli kaliteli göç verdiğini ve kalitesiz göç aldığını söyledi. Van'da orantısız bir göç sorunu olduğunu söyleyen Başkan Özdek, Van'da kabileciliğin bir tarafa itilmesi gerektiğini ifade etti.

"VAN'DA EV SAHİBİ OLMAK ARTIK HAYAL OLMUŞTUR"

Sosyal Konut Projesi'nin Türkiye'de dar gelirli insanlar için ulusal anlamda iyi bir proje olduğunu söyleyen Başkan Özdek, "Çünkü bu son artan emtia fiyatlarıyla beraber Türkiye'de gerçekten inşaat alanında ve emlak alanında çok ciddi yükselişler ve artışlar söz konusu olmuştur. Bu yerelimizde de ulusal olarak da söz konusu olmuştur. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman dar gelirli insanların birçoğunun sıkıntı içerisinde kaldığı ve acılar çektiği ve ev sahibi olmak için birçok fedakarlık yaptı ve olamadığı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda da şu anda dar gelirli insanlarımızın kiralama konusunda da ciddi sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını da görmekteyiz. Bu da o da bizi üzmektedir. Çünkü baktığımız zaman bugün barınma hakkı herkese aittir. Herkes barınma hakkına sahiptir. Fakat insanlarımızın çoğu bu konuda acılar çekmektedir. Geçmişte yine bir orta gelirli ve dar gelirli bir insan, nispeten de olsa bir ev alma durumuna geçebiliyordu ama son dönemdeki ciddi artışlardan dolayı bugün gerek Türkiye'de gerek Van'da bir ev sahibi olmak artık hayal ürünü olmuştur. Dolayısıyla bu yüksek fiyatlara karşılık hükümetin bu konuda ciddi adımlar atması ve dar gelirli insanları gerçekten yardımcı olması, bunların barınma sorunu ortadan kaldırılması için çıkarılan Sosyal Konut Projesi'ne destek veriyoruz. Bunun gibi projelerin sayısını artırmamız lazım. Bu tür projeler yüksek fiyatları da ciddi anlamda düşürecektir. Dar gelirli insanlarımızın barınma sorununu ortadan kaldırdığımız zaman bazı noktalarda fiyatların da geriye minimize olma kaidesine ineceğine kanaat getiriyoruz" dedi.

"VAN'DA KİRALAMA VE SATIN ALMA SORUNU SÖZ KONUSU"

Kentte mevcut stokların eridiğini söyleyen Başkan Özdek, "Türkiye'de yaşanan bu sorun ve sıkıntılardan dolayı birçok insan şu anda evine ekmek götüremeyecek duruma gelmişlerdir. Biz de buna birçok yerde tanıklık ediyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak burada gerçek anlamda gerek gıda yönünde, gerek tüketim yönünde, gerek barınma yönünde insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünlerde indirimlere gidilmesi ve akaryakıt fiyatlarının bir an önce geri çekilmesi, inşaat kalemlerinin düşürülmesi, yükselen ev fiyatlarının aşağı indirilmesini ulusal anlamda gerektiğini düşünüyorum. Fakat işte bunu şu anda kısa vadede yapamadıkları için hükümet böyle bir eylem içerisine girmiştir ve yakın zamanda Türkiye genelinde çeşitli illerde dar gelirli insanların konut sahibi olabilmesi için hükümet tarafından böyle bir proje başlatılmıştır. Bizde bunu olumlu karşılıyoruz. Nihayetinde burada baktığımız zaman dar gelirli insanlarımızın gerçekten de burada hem kirasal anlamda hem de satın alma anlamında şu anda ciddi bir problemle, uçurumlarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu da haliyle insanlarımızı yaralamaktadır. Piyasalarımızı olumsuz etkilemektedir. Van ilinde emlak sektörü veya konut sektöründe şu anda stoklara erilmiştir. Bugün Van'da ciddi anlamda kiralama ve satın alma sorunu vardır. Van'daki konut sayısı yetersizliğini göstermiştir. Bütün stoklar eridiği için şu anda dışarıdan gelen bir vatandaş gerek kiralama, gerek satın alma konusunda memuru olsun, polisi olsun, askeri olsun, öğrencisi olsun veya Van'ı tercih eden bir vatandaş olsun. Burada şu anda acı çekmektedir. Çünkü kiralık ev bulamamaktadır. Satın almak istediğinde de yüksek rakamlarla karşı karşıya kalmaktadır ve burada mağdur olmaktadır" diye konuştu.

"YENİ HAMLELERE İHTİYAÇ OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİZ"

Van'ın nüfusunun kentte yaşayıp da kayıtsız olan insanlarla beraber 2 milyonu aştığına dikkat çeken Başkan Özdek, "Van'ın biran önce yeni imara açılması, yeni konutların oluşturulması için, stokların yapılması, çoğaltılması ve şehrin bu dar kalıptan kurtulması için yetkililerin imar üzerinde bir takım çalışmalar yapması ve projeler üretmesi gerekiyor. Bugün ilimize baktığımız zaman nüfusumuz resmi kayıtlarda 1 milyon 170 olarak görülürken, Van'ın nüfusu Van'da yaşayıp da kayıtsız olan insanlarla beraber 2 milyonu aşmış durumdadır. 2 milyona aşkın olan bu nüfus sayımıza göre konutlarımız şuanda yetersizliğini göstermiştir. Van'da yaya ve araç trafiği söz konusu olmuştur. Trafik sorunu söz konusu olmuştur. Bu sorunların üstesinden gelmek için şehri aşmamız, şehri büyütmemiz, şehri kalkındırmamız, şehrin önündeki sorun ve sıkıntıların çözümü için projeler üretmemiz ve sivil toplum örgütlerinin de bir araya gelerek bu çalıştaylarda yer alması, bileşenlerin bir araya gelmesi ve Van'a yeni bir çehre kazandırılması, taburların yıkılması, Van'ın ekonomisine bir takım hem turizm, hem tarım, hem sanayi anlamında Van'ın yeni hamlelere ihtiyacı olduğunu görmekteyiz. Bu hamlelere yönelik de Van'ın şu anda kısır bir döngü içerisinde olduğunu, sanayide hak ettiği noktaya gelmediğini, tarım ve hayvancılıkta hak ettiği noktaya gelmediğini, turizmde geri kaldığını görmekteyiz ve yaşamaktayız. Bunların ortadan kaldırılması, diğer ilerlemiş büyük şehirlere yetişebilmesi için, kent hayatının burada daha çok hayata geçebilmesi için, insanlarımızın biraz daha eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Rehabiliteye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin birçoğu buradan batı illerine gidip orada işsizlikten iş arama durumuna, gurbetlerde yaşama durumuna düşmüşlerdir. Bizim bunun önüne geçmemiz için yeni iş adamlarını Van'a kazandırmamız, devletin burada hibe kampanyası oluşturulması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KENTTE BİLEŞENLERİN ÇOK ZAYIF OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Van'da sanayiye, işe ve üretime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Özdek, "İlimizde de şu anda gerek tarım gerek hayvancılık, gerek sanayi anlamında yeterince üretim yapamamaktadır. Bu üretimin bir an önce daha fazla hak ettiği noktaya gelebilmesi için yeni projelere ihtiyaç vardır. Yeni girişimcilere ihtiyaç vardır. Bunun için devlet üzerine düşen görevi yapmakla mükelleftir. Buradaki yetkililer de ve sivil toplum örgütleri de sanayici, iş adamı ve yatırımcıyı Van'a çekmekle yükümlüdürler. Bizler de bana iş adamı kazandırdığımız zaman burada iş adamlarına olanak tanımamız lazım. Gerek devlet kanalında gerekse vatandaş anlamında sanayiciyi korumamız lazım. Buranın katma değerini arttırmamız lazım. Bu konuda buradaki sivil toplum örgütlerine çok önemli görevler düşmektedir. Van'da bileşenlerin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Van'da ortak akıl söz konusu değildir. Sivil toplum örgütleri bu konuda yeterince birlik, beraberlik gösterememektedir. Bu birlik beraberliğe ihtiyaç vardır. Birlik beraberlikle beraber güç ve kuvvet doğacağını, yeni hamleler oluşturacağını, yeni Van'a istihdam kazandırılacağı ve Van'ın ekonomisinin daha da güçlenmesi gerektiği ve bu katma değerlerin bir an önce Van'a katılması gerektiği, Van'ın gerek çehresel, imarsal, gerekse bölgesel olarak da birçok ilden daha üstün olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

"YATIRIMA VE SANAYİYE YÖNELİK YATIRIMLAR ŞART"

Van'ın hak ettiği noktada olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Özdek, "Gerek kalkınma, gerek turizm anlamında da Van'ın hak ettiği noktada olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda işte çeşitli projelerle, adımlarla, burada etkinliklerle, oluşumlarla, birleşenlerle, üretimle, sanayiciyle, bu dinamiklerin tamamının bir araya gelerek birtakım yeni olgular, yeni evreler, yeni oluşumlar, yeni projeler, yeni adımlar adı altında Van'a birçok kazanımları söz konusu olabilir. Ama bunun için gerçekten insanın samimi olması gerekiyor. Gerek devlet kanalında, gerek sivil toplum kanalında, gerek vatandaş kanalında. İnsanların birbirine daha samimi yaklaşması gerektiğini, daha da kucaklayıcı olması gerektiğini ve daha da çözümcü olması gerektiğini düşünüyorum. Çözümsel olarak adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Van'ımızda birçok bakil alan var. Bu bakil alanların gerek yatırıma yönelik, gerek sanayiye yönelik yatırımlara muhtaçtır ve yatırıma ihtiyacı var. Bu bakil alanları Van'a kazandırıp, Van'ın çehresini değiştirebiliriz ve Van'ın tabularını yıkabiliriz. Van'a yeni katma değerler oluşturup, Van'ın gerçek anlamda, kimliksel anlamda ve ekonomi anlamında daha ileri bir noktaya ve seviyeye taşıyabileceğimize inanıyorum. Bu konuda gerçek anlamda, Van'ın imara, altyapıya, üst yapıya ihtiyacı olduğunu, Van'ın imarının gerçek anlamda Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından daha çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. 1996 yılından bugüne kadar, Van'a gelen bütün imarlar, Van'ı gerçek bir noktaya taşımamıştır. Van'a gerçek bir Van katamamıştır" diye konuştu.

"VAN KRONİK OLARAK AYNI NOKTADA KALMIŞTIR"

Van'ın hep aynı yerde saydığını belirten Başkan Özdek, "Bugün Kayseri, Konya, Malatya, Diyarbakır ve bütün büyük şehirlere baktığımız zaman eski yerlerini korumaktadır. Yeni oluşumlara gitmişlerdir. İki şehir şu anda söz konusu olmuştur. Yenişehir daha mütevazı bir şekilde, daha gelişkin bir şekilde altyapısı, üstyapısı ile daha ciddi alanlarda büyüme göstermiştir. Ama Van bunları takip edememiştir. Van bunların sınıfına girememiştir. Van şu anda kronik olarak aynı noktada kalmıştır. Van'ın imarının değiştirilmesi, sanayicinin Van'a kazandırılması, Van'daki akil insanların Van'da tutulması, göç olayının bir an önce durdurulması, bunların ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Van'ın ekonomisini daha çok kalkındırabilmek için sınır ticaretlerinin de gerçek anlamda katkısı vardır. Sınır ticaretinin de Van'a katma değer olarak katılacağını, bunun da daha çok geliştirilip, büyütülebileceği kanaati içerisindeyiz. Sınır ticaretiyle Van'a katma değer katabiliriz. Kapıköy Sınır Kapısı'ndan baktığımız zaman İran'a 80 kilometrelik bir alanla karşı karşıyayız. Yani bir İranlı oradan kalkıp 80 kilometre sonra Van'ın merkezine gelebiliyorsa, bu il sınırıdır anlamına gelip gelmektedir. Bunu daha çok zenginleştirip, daha çok güçlendirip, Van'a daha çok katma değer kazandırılması taraftarıyım. Buradaki sanayicilerimizi korumamız lazım. Buradaki iş adamlarımızı korumamız lazım. Yatırımcımızı korumamız lazım ve bunun için de halkımıza da bir takım görevler düşmektedir. Halkımız da birbirini kucaklayacak, birbirleriyle samimi olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İLİMİZDE ULAŞIM SORUNU VAR"

Kentteki dar gelirli insanlara destek sunulması gerektiğini belirten Başkan Özdek, "Şu anda binlerce insanımız dar gelirlidir. Bu dar gelirli insanlarımıza da destek olmamız lazım. Bugün bir ev kirası için 2 bin, 3 bin lira telaffuz ediliyorsa, bu dar gelirli insanların gerçek anlamda sıkıntıya itilmesi anlamına gelmektedir ve bu konuda da halkımızın empati yaparak, duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Van'da en pahalı konut çarşıya yakın bölgelerde Alipaşa, Suvaroğlu Hafiziye , Şerefiye Mahallesi dediğimiz bölgelerdedir. Yani çarşıya yakın mevkilerde olan konutlarımız fiyatsal olarak kiralama ve satış anlamında yüksektir. Fakat merkezden uzak olan bölgelerimiz kiralama anlamında kiraları ucuzdur. Ama baktığımız zaman Van'da bugün ulaşım sorunu vardır. Ulaşım problemi de bir an önce ortadan kaldırılması, tramvayların yapılması, Van'ın bir an önce çevresinin değiştirilmesi lazım. Bugün Van Büyükşehir konumunda bir il ve büyükşehir olmuş bir il. Şu anda Bursa'ya baktığımız zaman Bursa'da bir insan ulaşım itibariyle istediği noktada, istediği anda gerek minibüsle, gerek raylı ulaşımla ulaşım sağlayabilmektedir. Van'da şu anda sadece karasal alanda minibüsle ulaşım sağlanıyor. Çünkü ne hafif ne de ağır raylı bizim ulaşım sistemimiz maalesef yoktur. Dolayısıyla bunun da Van'a kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Van şu anda üniversitesiyle, eğitim alanlarıyla ve üretim alanlarıyla Van'a gerçek anlamda yeterlilik arz etmemektedir. Yani bunların biraz daha da büyütülüp, geliştirilip daha da ileri seviyelere taşınması ve insanlarımızın ufuklarının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"ŞEHİR, KALİTELİ BİR GÖÇ ALMIYOR"

Van'ın orantısız bir göç aldığını söyleyen Başkan Özdek, "Aldığımız göç maalesef kaliteli bir göç değil. Bunu da kabul etmek lazım. Kaliteli bir göç veriyoruz ama kalitesiz bir göç alıyoruz. Şimdi gelen insanlarımızı burada rehabilite etmek durumundayız. Van şuanda dışarıdan gelen insanları rehabilte edebilecek konumda bir ildir. Ama dışarıdaki insanlarımıza baktığımız zaman, burada kentsel yaşamın ne olduğunu maalesef halk olarak yeterince bilmiyoruz. Kentsel yaşamın, bireysel yaşamdan çok farklı olduğu, toplumsal yaşamların daha farklı gereksinimler ve sorumluluklar getirdiğinin bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün Van'da kabileciliğin bir tarafa itilmesi gerekiyor. Van'da insanların birbirine biraz daha kucak açması, birbirlerine samimi ve empati içerisinde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün komşusal ilişkilerde, toplumsal ilişkilerde, ticari ilişkilerde, sosyal ilişkilerde, ailevi ilişkilerde biraz daha gelişime muhtaç olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda sivil toplum örgütlerine de birçok işler düşmekte, görevler düşmektedir. İnsanlarımızı kucaklayıp, bu ülkeye sahip çıkmamız, insanlarımıza yardımcı olmamız, insanımıza kucak açmamız, sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. 

"CİTY VAN AVM'NİN YÜZDE 30'LUK TADİLAT SORUNU KALDI"

City Van AVM akıbetiyle ilgili de gazetemize bilgi veren Başkan Özdek, "City Van AVM'mizde çok ciddi tadilat sorunlarıyla karşı karşıyaydık. Birçok sorunu geride bıraktık. Şu an ruhsatını almış durumdayız. Buranın elektriksel sorunları çözülmüş durumda. İçeride 156 tane dükkanımız mevcuttur. Bu 156 dükkanımızda şu anda tadilatlarımız başlamıştır. Sayın Valimizin direktifleriyle hareket ediyoruz. Şu anda belediye buranın %50 ortağıdır. Bu AVM'yi de en az 3 bin insanın ekmek yiyebileceği şekle sokarak, burayı 70 güne kadar açıp faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Şu anda %70 tadilat sorununu çözdük. %30'luk bir tadilat sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu da önümüzdeki hafta ihale edeceğiz. İstanbul'dan kiralama işletme şirketi adı altında burada bir ihale yapacağız. Batı'dan bu işi kurumsal alanda yapa işletme şirketini Van'a getireceğiz. Burada ihale edeceğiz ve bu AVM'nin işletmesini onlara vereceğiz. AVM'de şu anda bütün Türkiye genelinde ulusal alanda marka niteliği taşıyan, gerek ulusal anlamda, gerekse küresel anlamda, kendisini kanıtlamış markaları City Van AVM'ye getiriyoruz. Bu gelecek olan şirketlere de bizim burada böyle bir ön sözleşmemiz söz konusudur. Kesinlikle %96 oranında bir doluluk oranıyla burayı açtıracağız. Yiyecek, içecek, tüketim bölümlerinde, çocuk oyun bölümlerinde, sinema, bowling ve beyaz eşya tüketim alanlarında, fast food bölümünü de çok zenginleştirerek, erdemli ve zengin bir şekilde burayı açmayı düşünüyoruz. Nihai olarak da City Van AVM, Van'da konumsal olarak çok güzel bir yerdedir. Burada bütün markaların içerisine girdiği zaman, gerek sosyal alanda, gerekse alışveriş anlamında birçok insanımıza da hizmet sunacaktır. City Van AVM açıldığı zaman İranlılar çok ciddi bir sosyal ortam bulacaktır. Çünkü sinemasıyla, oyun alanıyla, içeride animasyonlarla Van'a değer katacak. Burada varan bir katma değeri olacaktır ve Van'ın faydası olacaktır. Biz yaklaşık 65-70 güne kadar kapılarımızı açacağız. City Van AVM'nin son makyajını değiştirerek, içerideki aksiyonları düzelterek, ciddi bir aksiyonla, ciddi bir görüşle ve içeride ticari bir hareketle burayı açmayı hedefliyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Van Bölge Gazetesi: Hacı Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER