Gülle: Esnaflara verilecek destek başvuruları başladı

Van Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere verilecek desteklerde başvuruların başladığını belirtti.

Gülle: Esnaflara verilecek destek başvuruları başladı

    Esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere verilecek desteklerde başvuruların başladığını duyuran Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, başvuruların yalnızca e-Devlet üzerinden alınacağını belirtti. Gülle başvuruların 30 Aralık’ta başladığını 8 Ocak tarihine kadar devam edeceğin vurguladı.

   Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020 tarihli Kabine toplantısının ardından açıklanmıştı.
Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecek.

   DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

   Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir.

   Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmaz.

   Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz.

   Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir.

   Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir.

   Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz.

   Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.

   BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ

   Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilir.

   Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır.

   Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

   Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmaz.

   Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir.

   BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

    Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları 30 Aralık 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 10 gün süre ile (8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar) devam edecek. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre başvuru alınacak.

   KİMLİK NUMARASININ SON HANESİ

    0 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,

    2 olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe,

    4 olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma,

   6 olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi,

   8 olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek.

   4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Van Bölge Gazetesi Haber

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 13:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER