Göksoy: Yapılandırmalar 31 Aralık'ta son bulacak

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, SGK borçlarının yapılandırmasının son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu ifade ederek, vatandaşların bu fırsattan yararlanması gerektiğini söyledi.

Göksoy: Yapılandırmalar 31 Aralık'ta son bulacak

    SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, 7256 sayılı yapılandırmanın son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 tarihi olduğunu ifade ederek, “Müracaatlar belirtilen tarihin mesai bitimine kadar ilgili birime şahsen, posta yoluyla, e-devlet üzerinden veya 31 Aralık 2020 tarihi saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir” dedi.

     Yapılandırmanın 2020 yılı Ağustos dönemi ve önceki dönemlere ilişkin alacakları kapsadığını belirten Göksoy, “Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamındaki alacakların ise sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

    Bağ-Kur 4/b sigortalılarının borçlarını ödememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerinin durdurularak, prim borçlarının silineceğini dile getiren Göksoy, “Borç asıllarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YI-ÜFE) değişim oranı ile güncelleştirilecektir. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nunun en son 1 Mart 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan kalan tutarın yüzde 90’ı silinecektir. Taksitli ödemeyi tercih edenlerin, borçlarını 2 taksit halinde ödemeleri halinde prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin en son 30 Nisan 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan kalan tutarın yüzde 50’si silinecektir. Yine 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırma başvuru süresi sonu olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinecek, kalan yarısı gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılarak yapılandırılacaktır. Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleştirilecektir. 4/b sigortalıları ile ek-5 ve ek-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanabilecektir. Yersiz ödenen aylık ve gelirler kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabilecektir" diye konuştu.

   Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerektiğinin altını çizen Göksoy, şöyle devam etti: "İlk taksit 1 Mart 2021’e kadar ödenmek üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenebilecektir. Taksitle ödemelerde uygulanacak katsayılar, 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 taksit için 1,105 ve 18 taksit için 1,15 olarak belirlenmiştir. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir. Yapılandırılan borçlar il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilirler. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin ödenmesi zorunludur. Ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi zorunludur. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir. Daha önce tatbik edilen hacizler bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 13:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER