Milletvekili Arvas, infaz paketi ile ilgili konuştu

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, gündemde olan ‘infaz paketi’ ile ilgili açıklamada bulundu.

Milletvekili Arvas, infaz paketi ile ilgili konuştu

    Abdulahat Arvas, kamuoyunda ‘af yasası’ olarak tabir edilen ve son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adalet komisyonun da kabul edilerek genel kurul gündemine geldiğini söyledi.

    Arvas, “Bugün itibariyle mecliste görüşülmeye başlayan infaz düzenlemesinin bu hafta tamamlanması öngörülmektedir. Uzun bir çalışmanın ardından konu ile ilgili bütün paydaşların ve Mecliste bulunan siyasi partilerin görüşleri alınarak hazırlanmış bir kanun teklifidir. AK Parti bu düzenlemeyi bir af çalışması olarak değerlendirmemektedir. Söz konusu düzenleme sadece bugüne kadar olan cezaları değil, bundan sonrasını da kapsadığı için bu çalışma infaz düzenlemesi olarak kabul edilmektedir. Cezaevlerinde yaklaşık 300 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunmakta olup bunların yüzde 18'ini tutuklu, kalanının da hükümlü olduğu bilinmektedir. Kanun teklifi ile aynı zamanda cezaevi koşullarını iyileştirilmesi ve korona virüsle mücadele için gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. Kanun teklifi toplumun genelini ilgilendiren bir düzenlemedir. İnsanoğlunun başına her şey gelebilir. Bu nedenle bu kanundan kimse muaf değildir. Ceza hukukunun amacı kişiyi topluma yeniden kazandırmak, ıslah etmektir. İnşallah görüşülmekte olan düzenleme de bu amaca hizmet edecektir. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 11 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını gerektirmekte olup toplamda 70 maddeden oluşmaktadır. Milletin vicdanını yaralayacak, toplumda infial uyandıran suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenleme ile terör, cinsel istismar, uyuşturucu ve kasten insan öldürme suçları ayrı tutulmuştur” dedi.
    Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte olan kanun teklifi ile yapılması öngörülen önemli değişiklikleri ise şu şekilde açıklandı:

Ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmektedir. Koşullu salıverilme oranı kural olarak yarıya indirilmektedir. Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçları ile terör suçlarında kesinlikle bir indirim söz konusu olmayacaktır. Bu suçlar bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranı korunmaktadır. Kasten öldürme suçu bakımından da herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Denetimli serbestlik uygulamasındaki cezasızlık algısı ortadan kaldırılmaktadır. Mevcut denetimli serbestlik uygulaması, toplumda cezasızlık algısına yol açmaktadır. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, herkese maktu 1 yıl uygulamak yerine, ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama yapılacaktır. Hükümlülerin iyi hallilik değerlendirmesi infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacaktır. Hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlenmektedir. Hükümlüler ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 10 yılın üzerinde olan cezalarla terör ve kasten öldürme gibi önemli suçlardan mahkum olanların tahliyesine cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği bir kurul karar verecektir. Ayrıca, bu kurula cezaevi izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de katılacaktır. Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenmekte ve önemli suçlar bakımından infaz hakiminin onayı getirilmektedir. Özel infaz usullerinin kapsamı genişletilmektedir. Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletilmektedir. Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırılmaktadır. Çocuklar da bu usule dahil edilmektedir. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkekler için 1 yıl, 70 yaşını bitirmiş kişiler için 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişiler için de 4 yıl olarak belirlenmektedir. 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak cezalarını konutlarında infaz edebilecektir. Yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezalarını konutunda infaz edebilecektir. Diğer yandan, hamile kadınların cezası bir buçuk yıl ertelenebilecektir. Geçici bir düzenlemeyle 1 yıllık denetimli serbestlik süresi artırılmaktadır. Geçici düzenleme uyarınca, özellikle terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, belirli bir tarihten önce işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır. Belirli bir tarihten önce işlenen suçlar bakımından, terör suçları, cinsel saldırı suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacaktır. Yine maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız sürdüremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin cezası denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacaktır. Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır. Bu süre gerektiğinde uzatılabilecektir. Yapılan diğer düzenlemelerle infaz hizmetleri daha da iyileştirilmektedir. Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, cumhuriyet başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ilişkin yetkisi, 1 yıla çıkarılmaktadır. Ayrıca, hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkân tanınmaktadır. Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkânının kapsamı genişletilmektedir. Hükümlülerin hediye kabul etme hakkı genişletilmektedir. Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı 7 güne çıkarılmaktadır. Hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi amacıyla verilen mazeret izin hakkı, 1 defadan 2’ye çıkarılmaktadır. Cezaların infazı sürecinde verilecek tüm kararların uzmanlaşmış hakimler tarafından verilmesi sağlanmaktadır. İnfaz hakimliği kurumunun kapasitesi güçlendirilerek uzmanlaşmalarının sağlanması ve infaza ilişkin tüm kararların bu hakimlikler tarafından verilmesi amaçlanmaktadır. Bazı suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla cezaları artırılmaktadır. Bu kapsamda; yaralama suçunun canavarca his saiki ile (örneğin; kezzap atmak suretiyle) işlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yıla çıkarılmaktadır. Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanların cezaları artırılmaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 16:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER