Kaç kişi kaldık (3)

                Kadim Dost Macit Mumcuoğluna armağandır.
Eski Belediye Çavuşu Zilli oğlu 
Hamdi
Culfe dokurdu Cecimci Mehmet 
Efendi
Kara Şıhların neslindendi Zeki 
Şirazi
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Hüsamettin ve Cengiz İlhanı 
hatırlayalım
Baki ve Rıfkı Görgülüyü de analım
Turgut ve Sırrı Müngeni de 
unutmayalım
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Cengiz Özdamar bilmem hangi 
şehirde
Necdet Bora da çok rahatsız 
evinde
Mustafa İlgün de şu anda Nevşehir 
de
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Mahalle arkadaşlarım Mecit Ve 
Cebbar Çalışkan
Hiç unutmadığımız Doktor İzzettin 
Mungan
Süleyman Mensur şahin ve Reşat 
Başkan
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Hazır cevaptı Tenekeci Ömer 
Efendi
Salih Kara kelleye de hep leşko 
dendi
Fahriye Barana da Vanlı hep 
Gıcıbello dedi
Şunun şurasında biz kaç kişi kaldık
**
Kemal Koral oğlunu hiç anmamak 
olmaz
Aşçı Ömer'in de hatırını sormamak 
olmaz
Güzel insan Hasan Genci unutmak 
olmaz
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Top patlarsa Pineci Yusuf'a 
koşardık
Leblebici ömerden iki büskivit 
lokum alırdık
Yakup Sandıkçı da buz gibi gazoz 
içerdik
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Bizim Başöğretmenimizdi Kerim 
Tuncer
Norşin Mehleli Yılmaz ve Mustafa 
İzci er
Acep nerelerdedir bizim Aykut Çelik 
er
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Sümerbank'ta çalışırdı Cinli Mısto
Hala dillerdedir Çay İçen Fato
Tepe Başı Mehleli şişko kör Kıtto
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Mellaki Müdürünün bağı yerle bir
Bir Mobilya ustasıydı Mehmet 
Sabır
İlyas Kitapçıda matbaada önde 
gelir
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Sabri Çeşmeye de sağlıklı ömür 
dileriz
Sinan Çeşmeyi de pek çok severiz
Cevdet Atilla'yı da rahmetle yâd 
ederiz
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Fuat, Suat, Mehmet ve Selami 
Kürşat
Necip Kartalın gururudur Van gölü 
Seyahat
Rahmetli Kınyas Kartalın muradıydı 
kırat
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Foto Renk ve Muhittin Alırız
Paşa Kurşunlu oğluyla da biz 
tanışırız
Rahmetli Zırtçı Süpiyi de fıkralarla 
anarız
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Mevsim Lokantası ve Cenap Aytok
Foto Stil ve de Cevdet Aytok
Çiğ Köftenin ustasıdır Erdal Aytok
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
İsmail Aysan ve İbrahim Aysan
İlhan Arzum ve Şevket Alpaslan
Özel kalem müdürüydü Zeki Furan,
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Tümer, Baki ve Adal Okay
Ebubekir Kaçmazda vekilliğe aday
Hangi eldedir acaba Halil Alpay
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Nizamettin ve Selahattin Başı 
büyük
SSK Başhekimiydi Mehmet Küçük
İlhan Mumcu oğlunu da ahrete 
uğurladık
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Aydın Saydan ve Hamza öneri de 
analım
Celil Özdemir ve Turan özgürü 
unutmayalım
Ali ve Mustafa Cantürkü de 
hatırlayalım
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Cevdet Yılmazı da ahrete uğurladık
Şaban Döğenliği de rahmetle andık
Orhan, Hilmi ve Okan Durmazıda 
hatırladık
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
**
Nice türküler bestelenmiştir Vana
Yolunuzu düşürün Koçyiğit diyarına
Bu şiiri de sundum Macit 
Mumcuoğluna
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.
Şunun şurasında biz kaç kişi 
kaldık.

YORUM EKLE