İmamlar fıkra mı anlatsın?

Son zamanlarda bazı kesimler Dine, Diyanete ve İmamlara karşı kinlerini, düşmanlıklarını daha aleni olarak sergilemeye başladılar. Yok imam şu ayeti okudu, bu ayeti okudu veya şu hadisi şerifi açıkladı diye imamlarımıza hakaretler sıralanmaktadır.

Şimdi imam ayeti, hadisi değil de fıkra mı anlatsın? Veya yemek tarifi mi vasin? Allah aşkına imamım görevi nedir?

İmamlarımızın resmi olarak da dini olarak da görevi ayet ve hadisleri açıklamaktır. Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının görevi, halkı iman ve ibadet konularında aydınlatmak, güzel ahlak ilklerini topluma yerleştirmeye çalışmak ve cami hizmetlerini yürütmektir. Dini olarak da İslam dininin bir bütün olarak bütün emir ve yasaklarını usulüne uygun olarak tebliğ etmektir.

Kur'an da bir bütündür. İslam'ın diğer emir ve yasakları gibi. Hiç birimizin bu Kur'an bütünlüğünü bozmaya hakkımız da yok yetkimiz de yoktur. Müslümanın diyen kişi 6236   ayetin tamamına, Hz. Peygamber (sav)'in sünneti seniyesinde belirttiği her şeyi kabul ederse Müslüman olur.  Bu hakikati Yüce Allah Bakara suresi 85. Ayetinde şöyle açıklamaktadır: "... Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?..."

Evet biz Kur'an'ın namaz, oruç emrini kabul ettiğimiz gibi, içkinin, faizin haram olmasının emrini de kabul etmek mecburiyetindeyiz. Tesettürün yani örtünmenin de Allah'ın kesin emri olduğunu kabul etmek durumundayız.

Müslümanım diyen herkes ölçülerini Kur'an Sünnetten alır. Kişi, Kur'an'ı ve diğer dini değerleri kendi keyfine göre kullanamaz. Kişiler kendileri dine ve dini değerlere uymalı, dini değerleri kendine uydurmaya çalışmamalıdır.

Kur'an'ı Kerim günlük hayatımızda inancımızla ilgili, ibadetlerimizle ilgili, geçmiş Peygamberlerle ve kavimleriyle ilgili, iş ve ticaretimizle ilgili, kısacası hayatımızın her alanıyla ilgili ayetleri ihtiva etmektedir.

Efendim kafirlerle ilgili ayeti anlatma kafirler gücenir. Yahudilerle ilgili ayetleri anlatma Yahudiler ve yandaşları gücenir. Faizden söz etme, faize bulaşmayan mı var? Örtünmeden bahsetme feministler kızacak, kul hakkından bahsetme, kamu malını yemenin haram olduğunu anlatma. Bunu anlatma, şunu anlatma. İmamlarımız vaazlarında, hutbelerinde kişilerin keyfine göre ayetleri, hadisleri anlatırsa bu din Allah'ın dini olur mu? Bu din İslam dini olur mu? Görevlerini yapan imamlarımıza saldırmaktan herkes vazgeçmelidir. Zira dine, diyanete, imamlarımıza saldıran, hakaret eden hiç kimse muvaffak olmaz.

Unutmayalım ki, istatistiklere göre halkımızın %99'u Müslümandır. Halkımızın büyük, büyük çoğunluğunun ortak değeri din ve diyanettir. Hal böyle olunca hepimizin bir bütün olarak dini değerlerimize dört elle sarılmamız ve kitabımız etrafında kenetlenmemiz gerekir. Zira bu memleketin birliğinin, dirliğinin, sevgi ve kardeşliğinin yegâne teminatı din, diyanet ve imamlarımızdır.

YORUM EKLE