Sağlık Müdürlüğü'nden, SYPD Bölge Toplantısı...

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başkanlığı tarafından Van’da ‘Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme (SYPD) Bölge Toplantısı’ yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü'nden, SYPD Bölge Toplantısı...

         Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanlığı merkez temsilcileri ile Muş, Hakkari, Bitlis, Iğdır ve Van olmak üzere sözleşmeli sağlık yöneticileri ve ilgili birim sorumluları katıldı.

 

           Burada konuşan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli, hakkaniyetli, ulaşılabilir ve kaliteli sunulabilmesi adına illerde sağlık hizmetini yürüten sözleşmeli yöneticilerin, sözleşme süresince yürüttükleri faaliyetlerin Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda, kaynak kullanımı ve hizmet sunumu etkililik ve verimlilik düzeylerini, ölçülebilir verilere dayalı performans göstergeleri kullanarak izlemek, ölçmek ve değerlendirmek amacıyla “Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirmesi” sistemi oluşturulduğunu söyledi.
 
 
       Sünnetçioğlu, yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hizmet standartları çerçevesinde, sözleşmeli yöneticilerin performansının değerlendirileceği, bu sayede hizmet kalitesinde, hasta ve çalışan memnuniyetinde, kaynakların etkin ve verimli kullanımında artış hedeflendiğini vurguladı.
 

           Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özhan ise, 663 sayılı KHK ile Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme iş ve işlemlerinin genel müdürlüklerine verildiğini belirterek, “Genel müdürlüğümüzde bu çalışmalar, Yönetim Hizmetleri ve Değerlendirme Daire Başkanlığımız tarafından yürütmektedir. Ancak arka planda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımızın bütün ilgili birimleri ile birlikte işbirliği içinde koordineli bir şekilde bu çalışmaları yürütmekteyiz. Performans değerlendirme çalışma amacı, sözleşmeli il yöneticilerimizin performans düzeylerinin Bakanlığımızın politik ve stratejileri doğrultusunda ölçülebilir verilere dayalı performans göstergelerini kullanarak ölçmek ve değerlendirmektir. Amacımız bu yönde 694 sayılı KHK kapsamında Bakanlığımız ve merkez taşra teşkilatının yeni yapılanması ile 2017 yılı Ekim ayı itibari ile çalışmalarımız başlamıştır. 2018 Mayıs ayında değerlendirmede Bakanlığımız ilgili birimleri ile gerekli koordinasyon sağlanarak sözleşmeli yönetici performans değerlendirme yönergesini yayınladık. Bu yönerge içerisinde 238 yönerge bulunmaktadır ve yıl boyunca veri izleme ölçme çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve nihai olarak 2019 Haziran ayı itibari ile tüm sözleşmeli il yöneticilerinin performans puanı, başlangıç puanı, performans değerlendirme komisyonu kararı ile belirlenerek ilan ettik. Ayrıca biz bu süreçte sağlık tesislerimiz için 2018 yılı verileri ile güncel tesis kurum çalışmasını tamamladık. Yaptığımız bu çalışmayla sağlık tesislerimizin belirli hizmet gruplarına ayırarak sınıflanırdık. 2019 yılı çalışmaları ile gelen bu noktada aylık olarak ölçümleri yapılabilen göstergeleri sisteme atmaya başladık ve Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme yönergesinin gösterge kartlarının değerlendirmede kullanılacak veri kaynakları, tabanlar, SYPD sistemine aktarılmaktadır” diye konuştu.


           Daha sonra Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, daire başkanları ve birim sorumluları tarafından sözleşmeli yönetici performans kriterleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirmede kullanılan sistemin tanıtımı, göstergelerin nasıl oluşturulduğu, amaç ve hedefleri, veri temin yöntemlerini anlatan sunumlar anlatıldı. Bilgi sunumu sonrası, soru cevap şeklinde enteraktif olarak genel değerlendirmeler yapılmasıyla toplantı son buldu.Bölge Gazetesi Haber Merkezi

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, 14:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER