Arvas, görüştüğü Bakan Pakdemirli'yi Van'a davet etti

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek Van’ın tarımsal altyapı ve üst yapısı projelerini iletti.

Arvas, görüştüğü Bakan Pakdemirli'yi Van'a davet etti

   Bölgenin tarım potansiyelini her platform da dile getiren Arvas, söz konusu potansiyelin üretime dönüştürülmesi için gayret gösteriyor.

Yasama tatili ile birlikte yaklaşık üç ay seçim bölgesinde çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda her ilçeyi birkaç kez ziyaret eden Milletvekili Arvas, sahada birçok vatandaş, esnaf, sanayici ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

   Sahada edindiği izlenimleri ve talepleri yetkili kamu kurumlarına iletti. TBMM yasama faaliyetlerinin başlaması ile Ankara’ya dönen Milletvekili Arvas, bütün çalışmalarını rapor halinde ilgili Bakanlara ileteceğini söyledi.

   Milletvekili Arvas, yaptığı açıklamada, “Pandemi şartlarına rağmen teşkilatlarımız ile kontrollü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Zor zamanlar yaşadığımız bu dönemde halkımız ve esnafımızı yalnız bırakmamak için gayret gösterdik, yanlarında olmaya çalıştık. Onlardan aldığımızı, duyduğumuzu, sahada gördüklerimizi şimdi Ankara’da Bakanlarımıza aktaracağız, çözüm arayışı içinde olacağız” dedi.

  İlk olarak Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştüğünü belirten Arvas, Bakan ve heyeti ile yapılan görüşmenin çok verimli geçtiğini ifade etti. Milletvekili Arvas, “Van Valisi, Tarım ve Orman İl Müdürü, DSİ Bölge Müdürü ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Van’ın öncelikli yatırım taleplerini alıp Bakanımıza ilettik. TBMM Genel Kurul gündeminde olan 221 sıra sayılı Gıda, Tarım ve Orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifi ile ilgili görüşlerimiz paylaştık. Özellikle hayvan küpeleme ve güncelleme işlemleri ile ilgili mevcut cezaların yüksek olduğunu, cezaların indirilmesini ifade ettik. Bölgemiz çiftçilerinin bu talebini bir önergeye dönüştürerek Tarım ve Orman Komisyon Başkanı ve Grup Başkanımıza da arz ettik. Bu konuda hızlıca bir çalışma yapılacak gereği konusunda yetkililer karar verecektir. Van’ın tarımsal altyapısını güçlendirecek, yatırım tekliflerini ve projeleri Bakana ve heyetine teker teker izah ederek gerekçelerini ve sağlayacağı katkıları izah ettik ve desteklerini istedik. Bakanımız birçok konuda hemen talimatlar vererek gereğinin yapılması söyledi” diye konuştu.

 

    “Hibe 1 milyon destek tahsis edildi”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye arz ettiği diğer konuları sıralayan Milletvekili Arvas, “Tarım sektöründe yem bitkileri bakımından zengin olan ilimizde, hayvancılığa önemli girdisi olan kaba yem açığını karşılanması amacıyla, Van’da ki çiftçilerimize yüzde 50 hibeli 300 bin TL. Hbubat içinde atıl ve nadas alanlarını daraltmak amacıyla yüzde 75 hibeli 375 bin TL’de tohum desteği ve hayvan ırklarının ıslahında çok önemli olan, yerli ırklarının ıslahı için sunni tohumlama desteği olarak da 400 bin TL ödenek tahsis edildi. Dün Bakanımız ile yaptığımız görüşme sonrasında Van’da çiftçilerimize toplamda 1 milyon TL hibe sağlandı” dedi.

 

   “Van Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”

Van Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TDİOSB) yer seçimi yapıldığını ifade eden Milletvekili Arvas, “3942 dekar mera alanı tahsisi yapıldı. ÇED raporu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat yapıldı. Olumlu görüş alındıktan sonra TDİOSB tüzel kişik kazanmış olacaktır. Bu süreçte proaktif davranarak TİDOSB’nin 2021 yılı yatırım programına alınmasını talebinde bulunduk” dedi.

 

    “Küçükbaş Araştırma Enstitüsü”

Milletvekili Arvas, “Van Gölü havzası ile zap havzasının bulunduğu bölgede Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait araştırma enstitüleri bulunmamaktadır. Bu bölgelere en yakın araştırma enstitüleri Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır illerinde bulunmaktadır. Van Gölü havzası ile zap havzasının bulunduğu bölgede 5 milyonu küçükbaş, 617 bin büyükbaş ve 2.5 milyon dekar mera bulunmaktadır. Bitlis, Muş ve Hakkâri ilerini kapsayacak şekilde Van’da Küçükbaş Araştırma Enstitüsü’nün kurulması yönünde talebimiz olmuştu. Bölgemiz adına çok önemsediğimiz bu konuda büyük bir eksiklik söz konusu, çünkü Van koyun varlığında Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. İlk defa gündeme getirdiğimiz bu konuda inşallah muvaffak olacağız. Sayın Bakanımız Üniversite- Belediye işbirliği ile Merkez kurulması veya Enstitü kurulması için talimat verdi. Bölge hayvancılığı ve özellikle Norduz koyunu için çok önemli olacak bu yatırımın takipçisi olacağız” diye konuştu.

 

    “Gölet yatırımları”

DSİ Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Özalp ilçesi Emek ve İpekyolu ilçesinde bulunan Ortanca Baklatepe ve Beyaztaş göletlerinin ihaleleri yapıldığını ifade ede Milletvekili Arvas, “Ancak ödenek aktarılmadığı için yapımına başlanılamamıştır. Ödenek aktarılması yönünde talebimizi ilettik. Ayrıca 2020 yılı yatırım programında bulunan ilimize ait Gevaş İlçesi İkizler Göleti, İpekyolu İlçesi Ağzıkara Göleti, Tuşba İlçesi Yemlice Göleti ve Özalp İlçesi Gültepe Göleti için ihale izni verilmesi hususunda talepte bulunduk. İnşallah yapacağımız göletlerle topraklarımız kıymetlenecek, verim artacak, çiftçilerimiz kazanacaktır” dedi.

   “Yarış atı yetiştiriciliği”
Yaptıkları araştırmalar doğrultusunda yüksek rakımda antrenman yapan atların ciğerlerinin solunum kapasitesinin arttığını ve yarışlarda da diğer atlara göre daha avantajlı olduğunu öğrendiklerini ifade eden Milletvekili Arvas, “Bu bilgiyi bölgemiz adına fırsata dönüştürmek istedik. Bu nedenle ülkemizin en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Süphan Dağı eteklerinde yarış atı yetiştirilmesi konusunda yatırım talebinde bulunmuştuk bu talebimizi tekrar yineledik. Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan at, günümüzde sosyal ve kültürel anlamda olduğu kadar, ekonomik olarak da dikkat çeken sektörlerdendir. Van’da yarış atçılığı, binicilik ve geleneksel atlı sporları teşvik edilmeli ve geliştirilmelidir. Düşük bütçeli yatırımlarla bölge halkına geçim kaynağı oluşturacak ve istihdam sağlayacak atçılık sektörü ilgili özellikle Erciş yetiştiricilik ve coğrafi koşullar bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığına ait Altındere harası bu iş uygundur” diye konuştu.

 

“Pay sulaması”

DSİ Bölge Müdürlüğü uhdesinde devam eden “Erciş Pay Projesi” toplulaştırma sorunları nedeni ile çok ağır ilerlemekte olduğunun altını çizen Milletvekili Arvas, “Proje kapsamında tarıma elverişli Erciş ovasının sulama suyunun karşılanması planlanmıştır. Ancak 2016 yılında ihale edilen projenin iş teslim tarihi geçmiş olmasına rağmen sulamaya açılan alan olmamıştır. 17 bin 405 hektar sulama sahasında toplulaştırma işlemlerine 2018 yılında başlanılmış ancak bugüne kadar ilgili sahada sadece yüzde 30 oranında bir fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 28 köyü kapsayacak toplulaştırma için Bakanlığın izin vermesi gerekiyor. Bu konuda ki talebimizi bakana ileterek acilen çözülmesi gerektiği söyledik. Pay sulama projesi ile ilgili teklif edilen güzergah kaydırmaları ile ilgili de DSi Genel Müdürlüğünden bir ekip görevlendirildi. Önümüzdeki hafta Erciş’te incelmelerde bulunacak teknik ekip inşallah mevcut sıkıntıları vatandaşımızın lehine çözecektir” dedi.

 

   “Tarımsal sulamada kapalı boru sistemi”

   “Türkiye pazarının ihtiyacı olan tarım ürünlerinde büyük bir potansiyele sahip olan ilimizde, elverişli topraklara rağmen sulama konusunda yaşanan sıkıntılar, çiftçilerimizi önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir” diyen Milletvekili Arvas, “Üretim yapan çiftçilerimizin suya erişimini kolaylaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak için imkânları arttırmalı, tedbirleri en üst seviyeye çıkarmalıyız. Mevcut açık sulama kanallarındaki çatlaklar ile artan kayıp-kaçak oranları verimi düşürmekte üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Sulanacak arazilerde su dağıtımının kapalı boru iletim sistemiyle yapılması çözümü kolaylaştıracaktır. Geçmişe oranla sulu tarım üretiminin azaldığı ilimizde geç kalınmış ve ihmal edilmiş sulama kanallarının kapalı sisteme dönüştürülmesi elzemdir. Ekonomik olarak 209 bin 769 hektar sulanabilir alanı olan Van’da, devletin ve çiftçilerin imkânlarıyla sulanan tarım arazisi 135 bin 787 hektardır. Yapılacak yeni yatırımlar ve çiftçilerimize sağlanacak imkânlarla yaklaşık 74 bin hektar arazi daha ekonomiye kazandırılabilir. Bölgemizin ekonomik, coğrafi ve iklim şartları göz önünde bulundurularak Van’ın geçim kaynağı olan tarım alanları için, düşük maliyetli ve verimli sulama imkânları sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

 

    “Orman Bölge Müdürlüğü kurulması“

   Van Gölü havzasının zengin bir bitki örtüsüne sahip olmasına rağmen dağlar genel olarak ağaçsız, ormanlık alanların yetersiz olduğunu sözlerine ekleyen Milletvekili Arvas, “Van’ın topraklarının yüzde 70’i çayır ve meralarla, yüzde 23’ü ekili ve dikili alanlarla ve yüzde 2’si orman ve fundalıklarla kaplıdır. Bu haliyle Van ve bölge illeri maalesef bir bozkır olarak görülmektedir. Bölgemizde ormansız alanları yeniden etüt edebilecek, iklim şartlarına uygun ıslah projeleriyle sahayı yeniden ağaçlandıracak, güçlü bir bölgesel teşkilata ihtiyaç vardır. Van’da Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması Van ve çevre illerde Ormanlık alanları kısa sürede artıracaktır. Bölgesel bir ihtiyaç olan söz konusu talebimizi bakanımıza tekrar ilettik. Ağrı, Bitlis, Hakkâri ve çevre illeri kapsayacak Van Orman Bölge Müdürlüğünü kurulmasını ısrarla talep edeceğiz. Bu talebimizin Bakanlık bürokrasisi tarafından olumsuz değerlendirilmesi, gelecek adına sadece sorunu geciktiriyor” şeklinde sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 17:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER