GAYNANAYI ŞİKÂYET

Her gün menim sufatına gışgırır
Heç mana bi rehet vermez geynana
Gözlerinden alav ataş fışgırır
Helak olsam dinlen demez geynana.
**
Sabahın köründe meni galdırır
Bib men olsam tüm evi uyandırır
Ağzım açsam üzerime saldırır
Pırçeği ağarmış görmez geynana.
**
Semavari yağar, geçer sedire
Orda rehet etmez yığılır yere
Fırsat bulsam atacağam tendire
Yoğsam eceliyle ölmez geynana.
**
Dodağları mırığ, gülmüyor yüzü
Vaya batmışında batmandır sözü
Nazarı çoğ keskindir yığar öküzü
Kere yağsız yemek yapmaz geynana.
**
Ağşamları oğluna fit veriyor
Mene bohtan ve iftira ediyor
Garı esgik etek kötek at diyor
Heç mi Yaradandan gorğmaz geynana.
**
Pabuç teki gadar inan dili var
Sufatında bir gaç dene beni var
Üstelikte çoğta ağır eli var
Arlanmaz ve haya etmez geynana.
**
Efeden çoğ razıyam ondansa asla
Derdimden ağuyu içecem tasla
Her günüm keder ve geçiyor yasla
Halin nedir diye sormaz geynana.
**
Lembeki de gavurmayı tığınır
Gurşun döker nazardan da sağınır
 Gomşulara hep gelin der yağınır
Gut gut eder dili durmaz geynana
.**
 Bu kaftordan artığ bığtım usandım
Bunca yıldır bilmem nasıl dayandım
Tandıra düşmüşten bin beter oldum
Ölsem bi Fatiha vermez geynana.


                   EVLİLİK VEZİRLİK Mİ?

Bekârlık sultanlık diyene kızdık
Evlendik vezir mi olduk erenler?
Mutluluk üstüne destanlar yazdık
Evlendik vezir mi olduk erenler?.
**
Tozpembeydi hayallerle hülyamız
Güle oynaya geçti balayımız
Bu günler de dörde çıktı sayımız
Evlendik vezir mi olduk erenler?
**
Evin masrafı katlanınca dörde
Vezir hazretleri de çıktı bir hiçe
Hır gürler başladı gündüz ve gece
Evlendik vezir mi olduk erenler?.
**
Evde yakacak yok kimleredir gam
Yağa, tüpe, şekere de gelmiştir zam
Bakkaldan, manavdan kaçıyor adam
Evlendik vezir mi olduk erenler?.
**
Komşu fırın almış, akıllı hem de
Tutturmuş hatun isterem ben de
Oysa çay içmeye para yok cepde
Evlendik vezir mi olduk erenler?.
**
Kara kız nişanlı istiyor çeyiz
Evlenmek istiyor küçük beyimiz
Üç aylıktan başka vardır neyimiz
Evlendik vezir mi olduk erenler?.
**
Para denilen şey bak iki hece
Yağsız yemekten de olmuşuz cüce
Hiç uyku tutmuyor veziri gece
Evlendik vezir mi olduk erenler?
**
Çocuklar arttıkça arttı gamımız
Kara kış gelince akar damımız
Ne markımız vardır, ne dolarımız
Evlendik vezir mi olduk erenler?.
**
Hanemizde hır günümüz ziyade
Hatun nine oldu ben de bir dede
Dünya dedikleri biz bu alemde
Evlendik vezir mi olduk erenler?
**
                 2003 Van **Ümit Kayaçelebi

YORUM EKLE