En verimli varlığımız, toprağımız

Bir ülkenin ana ve milli geliri topraktan alınan hasılat l, yani tarımdır.

Toprak; anadır. Hiçbir şey ana kucağı gibi olamaz.

Ana kucağı şefkat  kucağıdır. Toprak da ana kucağı gibidir.

Sarmalar, ısıtır, doyurur. Sevmektir, bolluktur, berekettir, rahmettir. Toplumları, ülkeleri ve fertleri bolluk ve bereket içinde tutan, zenginleştiren, refaha çıkaran toprak anadır.

Toprağı bol olan ve bu toprağı değerlendiren insanlar ve ülkeler hep zengin olup refah içinde yaşarlar.

Güzel ülkemizin de toprağı bol olan bir ülkedir. Yani toprak bakımından zengindir  ve verimlidir.

Ama ne yazık ki bu zengin ve verimli topraklarımızı istenilen şekilde değerlendiremiyoruz ve sahip çıkamıyoruz.

Bu kadar zengin ve bol topraklara sahip olduğumuz halde sıkıntı çekiyorsak bu bizim tembelliğimiz ve toprağa sahip çıkmamızdan ileri gelmektedir.

Hz. Peygamber efendimiz kendi  döneminde arazisi olmayan bir ashaba ekip, biçmek ve kedi geçimini sağlamak için bir tarla verir.

Bu ashap da Hz Ömer'in dönemine kadar bu tarlayı ekip biçer, Hz Ömer'in döneminde ise boş bırakır, ekmez biçmez, tarla hep boş bekler. Hz Ömer Ashab'ı çağırır ve şöyle der; Ben bu tarlayı senden alacağım. Ashap da 'Ya Müminlerin emiri bu tarlayı Resullulah bana vermiş, nasıl oluyor da alıyordunuz.

Hz. Ömer, Resullulah tarlayı sana ekip biçmek, ondan hasılat almak geçinmem için sana vermişti, boş bırakman için değil. Bunda  hem sen hem de ülke zarar ediyor.

Ve tarlayı Hz. Ömer o ashaptan alıp ekip biçmek amacıyla başka bir ashaba veriyor.

İşte çok güzel bir örnek.

Toprak boş bırakılmamalı, edilmeli, biçilmeli, boş kaldığı zaman hep sahibini, hem de ülkeyi aç bırakır.

Onun içim ülkemizin arazilerin çoğu boş, böyle olunca hem toprak sahibi aç kalır, hem de ülke fakirledir.

Bundan dolayı devlet toprak sahiplerinin mağduriyetini giderecek, olumsuzlukları ortadan kaldırılacak, imkanlar oluşturulacak ve toprak sahibi de toprağını ekecek. Hem vatandaş, hem devlet kaf  edecek.

Ülkede bölük ve bereket olacak. Bütün imkanlara rağmen vatandaş yine de toprağına sahip çıkmıyorsa, ekmiyorsa biçilmiyorsa, o zaman da gereğini yapacak.

Ülkemiz bildiğim kadarıyla tarım ülkesi, zengin ve verimli toprakları var, buna sahih çıkmalı, tüm il ve ilçelerde ki Tarım müdürlüklerini harekete geçirmeli vatandaşa öncülük yapıp yol göstermelidir.

Bu şekilde bölük, bereket olur ve ülkemiz de hem tarım da, hem sanayi de önder ülke olur.

TÜKETEN DEĞİL, ÜRETKEN ÜLKE OLMALIYIZ. O ZAMAN DÜNYADA DAHA GÜÇLÜ DEVLET OLURUZ...

YORUM EKLE