BİLMEDİN Mİ HAC KENDİNDEN ÖNCEKİ HAYATI SİLER

                 Hac nedir? Diye sorulsa acaba ne dememiz gerekir. Hac, aşktır şevktir. Hac heyecandır, harekettir. Hac aşıkın maşukuna kavuşma arzusudur. Hac, Kabeye ve Kabenin sahibi Yüce Allah’a yolculuktur. Hac, İslamın doğup yayıldığı, Hz. Peygamber (sa)’in ayak izlerinin olduğu yerleri ziyaret etmek, o havayı yerinde teneffüs etmektir. Hac yeryüzündeki din kardeşleriyle bir araya gelerek yıllık kongre yapmaktır. Hac,dünyalık elbiselerini, nişanlarını, ünvanlarını bir kenara bırakarak yalın ayak, başı açık bir şekilde kefen misali ihram örtülerine bürünerek mahşerin provasını yapmaktır.

“Bilmediniz mi İslam, İslam öncesi hayatı siler. Hicret, hicret öncesi hayatı siler. Hac, hac öncesi hayatı siler”  buyurmuştur. Hac, hayata yepyeni temiz beyaz bir sayfa açmaktır.

 


                Yeni bir hac mevsimindeyiz. Memleketimizden de hacı adaylarımız kutsal beldelere gitmeye devam ediyorlar. Diyanetin  Van 1. Kafilesi de 25 Temmuz’da Van’dan Mekkeye hayırlısıyla gidecek.
 Son senelerde sadece memleketimizde değil, bütün Müslüman memleketlerinde hac ve umreye ilgi ve talep artmıştır. Hal böyle olunca bütün hacıların aynı anda ve aynı zamanda aynı yerde bulunması gerektiği için, isteyen herkesi de aynı sene hacca götürmek mümkün olamamaktadır. Bu sıkıntılardan dolayı da kontenjan sınırlamasına gidilmiştir. Bütün Müslüman devletlere de nüfusunun binde biri oranında kontenjan verilmiştir. Türkiye'nin de iki milyonun üzerinde müracaatı olduğu halde seksen bin kontenjanı vardır. Yüce Allah’tan dileğimiz bütün Müslümanlara haccı nasip etmesidir.

 

 

               Hac, dinimizin beş temel esasından biridir. Gücü yetenlerin enaz ömründe bir defa hac yapması Yüce Allah'ın kesin emridir. Haccın farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Dolayısıyla hac asla hafife alınmamalı, ihmal edilmemelidir. Yüce Allah Kur’anı Kerimde şöyle buyurmaktadır: “...gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır”(Ali İmran 3/97). Yine bir başka ayeti kerimede de Yüce Allah: “insanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler” (Hac 22/27)
        Sevgili Peygamberimiz (sav) de hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: “İslam beş temel üzerinde kurulmuştur. Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik ertmek, namazı dosdoğru kılmak,zekatı vermek, hac yapmak ve ramazan orucunu tutmaktır” (Buhari iman 1, 1.8) buyurmuştur. Bir başka hadiste de Sevgili Peygamberimiz: “Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır, haccediniz”(Semerkandi II,379) Zaten bütün islam alimleri de haccın farziyeti noktasında icma etmişlerdir.

 

 

           Aslında hacdaki mekanlar birer semboldür. Atomdan galaksilere kadar her şey hareket halindedir. İşte Kabenin etrafında müslümanlar pervaneler gibi dönerken bu harekete ortak olup Allah’ın rızasına erişirler. Zira yüce Allah: “Ve Beyti Atiki (Kabe’yi) tavaf etsinler” (Hac22/29) buyurmaktadır. Beyti Atik eski ev demektir. Zaten Adem (as) da yeryüzüne indikten sonra ilk iş olarak Allah’ın emriyle Kabe’yi inşa etmiştir.

 

 

       Hacerül esvedi (siyah taşı) selamlamak veya öpmek, Hz. İbrahim (as)’ın ayak izlerini taşıyan ve Makamı İbrahim denilen taş birer semboldür.  Yine Safa ile Merve arasında gidip gelirken Hacer annemizin çocuğu için çırpınışını, anne şefkat ve merhametini yaşamaya çalışmaktır.  Hacı, cemerat denilen şeytan taşlama yerlerine küçücük taşları atarken aslında içindeki nefsani ve şeytani her türlü kötü duyguları taşlamaktadır .

 


              Ve hacı, helal mal ile usulüne uygun bir şekilde haccı mebrur yani kabul olunmuş bir hac yaparsa günahlarından arınmış olarak evine döner. Rabbım giden kardeşlerimize tekrarını, gitmeyenlere de en yakın zamanda helal mal ile hac ve umreler yapmayı nasip etsin.

YORUM EKLE