BERAAT GECESİ

  Yüce Allah’ın biz kulları için birer kurtuluş vesilesi olarak bahşettiği mübarek gecelerden biri de Beraat gecesidir.  
Şaban ayının on beşinci gecesi, yani bu gece Beraat gecesidir. Beraat, kurtuluş ve mağfiret demektir.
Beraat gecesi duaların kabul edildiği, günahların affedildiği mübarek bir gecedir.

 Beraat gecesi, aynı zamanda bir yıl boyunca meydana gelecek olan olayların, ecellerin, hastalıkların, rızıkların hükme bağlanıp görevli meleklere verildiği gecedir. Konuyla ilgili olarak Yüce Allah Duhan suresinnin ilk beş ayetinde şöyle buyurmaktadır:
 “Ha mim. (Helal ve haramı vesair hükümleri) açıkça bildiren (bu) kitaba yemin ederim ki, hakikat biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz (kafirlerin uğrayacakları azabı) haber vericileriz. O, öyle bir gecedir ki, her hikmetli iş nezdimizde sadır olan emirle o zaman ayrılır. Şüphesiz biz, Rabbinden bir rahmet eseri olarak (Peygamberler) gönderenleriz”

 Bu ayeti kerimede Kur’anı Kerimin mübarek bir gecede indirildiği açıklanmaktadır. Şimdi Kur’anı Kerimin Kadir suresinde de belirtildiği gibi, Kadir gecesinde indirildiği açıklanmıştır. Kadir gecesi de Ramazan ayındadır. Peki durum nasıl açıklanabilir? Müfessirlerden bazıları Bu durumu açıklarken, Kur’anı Kerimin Beraat gecesinde topluca beytül izze’den beytül mamura indirildiği, Kadir gecesinde ise ayet ayet, sure sure Peygamber Efendimiz (sav)’e nazil olmaya başlamıştır diye açılamışlardır.

   Peygamber Efendimiz (sav), Beraat gecesiyle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Şaban ayının yarısı gecesi oldu mu, onu ibadet ve taatla geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Zira Allahu Teala o gecenin gurup vakti dünya semasına rahmetle tecelli eder ve şöyle buyurur: “Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu benden mağfiret isteyen onu mağfiret edeyim. Yok mu bir hastalığa mübtela olan ona afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu  isteyen” diyerek ta sabahlara kadar devam eder” (et-Tac. c. II, s. 93)

  Dinimizde mübarek gün ve gecelere ait özel bir ibadet yoktur. Her zaman yaptığımız ibadetleri yaparız. Kaza namazı olanlar bu geceyi de vesile kılarak bir an önce kazalarını bitirmeye gayret etmelidir. Yine bu gecede bol bol Kur’an okunmalı,  çokça dua edilmelidir.

    Yine hadisi şerifte belirtildiği gibi bizler de Yüce Allah’ın  çağrısına uyarak bu gecede samimiyetle ellerimizi açıp göz yaşlarıyla, hatalarımızı hatırlayarak tövbe istiğfarda bulunmalıyız. İsteklerimizi sadece ve sadece Allah’a arzetmeliyiz. Çok çok dua etmeliyiz.

            Müslüman olarak, hal ve hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Bu mübarek geceleri aynı zamanda bir nefis muhasebesi olarak değerlendirmeliyiz. Acaba davranışlarımızda hangi yanlışlıklar vardır? Onları terkedelim. Hangi güzel davranışlarım vardır ki, onları daha da artıralım...

  Özellikle siyasi çekişmelerin, karalamaların hararetle sürdüğü bu günlerde, siyasi çekişmelere ara vererek bu güzel zaman dilimlerini de fırsat bilerek, çevremizdeki insanlara iyi niyetle yaklaşmaya gayret edelim. Kalbimizde hiç kimseye kin tutmadan sevgiyle, iyi niyetle yaklaşmaya gayret edelim ki, Beraat gecesinin feyiz ve bereketinden istifade etmiş olabilelim.     
Rabbımdan temennim bu mübarek geceyi ümmeti İslam’ın içine düştüğü çıkmazdan kurtulmasına, müslümanlar arasındaki ihtilafların giderilmesine, birliğimizin ve dirliğimizin daha da pekişmesine vesile kılmasıdır.        

YORUM EKLE