Aşk Rubaileri - Mevlana

Her an eser aşkının başımda hevesi
Her an beni mest etmede aşkın badesi!
Sarhoşların en çok humarı bir gündür
Benden ise bir an dahi gitmez neşesi
***
Âfet o şeker sözlü, dudaklar ateş.
Bir fitne bakışlıdır ki yoktur ona eş
Dün geldi güzel yüzlüm uyandırdı beni
"Kalk, kalksana artık.." dedi "bak doğdu güneş!"
***
Vuslat ümidim söndü o an gelmeyecek
Aşktan el etek çekmeliyim öyle gerek
Gönlüm buna "olmaz.." dedi "asla olmaz!"
Baktım ona, baş çevirdi gülümseyerek
***
Bağlarda menekşe, lale, gül misk saçar
Güller gibi ay yüzlü güzeller de açar
Billur gibi zerre zerre sû, ırmaklar
Hep bahane hep, yalnız o var yalnız o var
*****
Gök kubbemizin birteki o eşsiz dilber
Dün istedi oynamak kuluylâ beraber
"Tek çift oyununda tek'misin çift mi?" dedi
"Âlemde" dedim "tek, ikimiz çiftsek eğer..."
***
Hırsızlama, bahçesinden aldım gül ben!
Korkuyla diyordum "beni yoktur ya gören"
Yükseldi kulağımda onun tatlı sesi
"Olsun feda gülüm, bağı al istersen.."
***
Dar goncasını terk ederek gül sultan
Bin nazla açıldı, çıktı sarayından
Tahtında oturmuştu çemen ülkesinin
Hâsetle sarardı gamzeni gördüğü an!
***
Gel gel yine gel! Her kim olursan yine gel
Kâfir ya mecûsî, puta tapan yine gel
Yoktur kapımızda hiç ümitsizlik bil
Yüz kerre eğer tövbeni bozsan yine gel
**
Hep tortulu hep safım, dinim hem küfürem
Hem pir olurum, hem çocuğum, gencim hem
Ben öldüğüm an "öldü" değil şöyle deyin
"Ölmüştü dirildi, geldi dost aldı o dem.."
***
Senden taze senden yeşil olmaz bahar
Senden daha parlak olamaz mehtaplar
Senden güzel uyanan seher yoktur yok!
Senden daha tatlı bir şeker nerde var
***
Düşsün ona isterim zalim bir dilber
Gördükçe cefâ, naz onu sevsin bin beter
Âşıkların anlasın ve görsün gamını
Aşk ver ona Rabbim, ona aşk ver aşk ver!
***
Gelsin bana fitne güzel eş olsun
Yıldızlara hükmetsin o, güneş olsun!
Kanlar dökecek alevli gönlün sahibi
Deryâda da sönmeyen bir âteş olsun
***
Bir bûse deyince verdin altı öpücük
Bir usta çırağısın bu besbelli küçük!
Lîtuf ve güzelliklere attın temeli
Senden geliyor dünyaya bin bir hürlük
***
İnsanda hüner bilgi değil meziyet
Ahdinde vefasında oluştur kıymet
Mert insanı isteğince gönlünce öv
Söz erleri her övgüye lâyık elbet
 ***
Yükseldi mi aklıyla yahut ilmi mi var?
Darlıklara düşmüştür o, rızkını arar
Çok kimsede yok amma akıldan nasip
Akl yerleri malla dolmuş olmuş anbar!
***
Gök kubbeyi bir gözdeki bebek görürüm
Kudret görürüm o gözde melek görürüm
Sen ey şaşı görmektesin amma teki çift
Tam tersine ben çiftledi hep tek görürüm
***
Her altı yönün de Tanrıdan nur dediler
Halk sordu: o nur nerde bulunur dediler?
Bir âcemi göz attı bütün sağ ve sola
Sağ ve soldan arınmış bi soluk dur dediler
***
Aşk meclisinin havası bir hoşluğu var!
Aşk içkisinin bir tadı, sarhoşluğu var
Bir başka okunmakta ilim medresede
Aşkın ise bambaşka okunuşluğu var
***
Gönlüm! Can içinde dosta bir yol vardır
Hiç şaşma, açık ya gizlidir yol vardır
Bağlansa da gam mı altı yönden yollar?
İmkânını bul kalplere gir, yol vardır
***
Ben ben değilim, sen de ne sen, ben de ne sen!
Hem ben ki benim ve sen ki sen, sen ise ben
Hûtenli güzel! Seninle öyle doluyum
Sen ben mi yahut ikiz miyim bilmeden
***
Gül açsa da bende bir bahar hasreti var
Her gözde bir ayrı vuslatın lezzeti var
Bak dalda ve yaprakta kıpırdanmalara
Her sallanışın farkı ve bir hikmeti varl
***
Biz aşka imanlıyız Müselman başka!
Karıncalarız biz o Süleyman başka
Bizlerde solukçul ve sararmış yüz ara
Kıymetli kumaş satan bezirgân başka l
**
Bir an ki temiz safız melekken billah
Bir an da gelir korkuturuz şeytanı gâh!
Kutsal emanetle yüklü toprak bedenim
Hem güçlü ve hem çok çeviğiz mâşallah 

YORUM EKLE