ACABA NE KADAR DİNDARIZ?

Sık sık tartışılan konulardan biri de dindarlıktır. Acaba ne kadar dindarız? Gerçekten toplum olarak dindarlaşıyormuyuz?
Yoksa gitttikçe dinden uzaklaşıyormuyuz? Gibi sorular çoğaltılabilir.

Öncelikle şu peşin söyleyelim. Dindarlığı ölçen bir cihaz henüz icat edilmedi. Peki o zaman dindarlığı neya göre değerlendireceğiz? Tabi ki dini yaşantımıza göre.

 Acaba dinimiz İslamın, bizden istediği şekilde sağlam bir imana sahipmiyiz. Dinimizin hayat dolu güzel prensiplerini işimize, ticaretimize, aile hayatımıza, kısacası hayatımızın bütün alanlarına yansıtıyormuyuz?

Bütün bu soruların cevabını istatistikler üzerinden objektif bir şekilde bakarak değerlendirelim. Bu istatistikler 2014 yılında Türkiye İstatistik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

 -Öncelikle iftiharla söyleyelim Türkiye’de halkın %99.2’si müslüman olarak tesbit edilmiştir. Bu çok önemli ve çok büyük bir orandır.
 -Dindalık araştırmasında çıkan sonuç:
Oldukça kendini dindar olarak niteleyenlerin oranı %19 Dindar %68
Ne dindar ne dindar değil %10 olarak nitelemişlerdir.

Dinin direği namaz ile ilgili istatistikler ise daha kötü durumdadır.
-Vakit namazlarına düzenli olarak devam edenlerin oranı %42,5’dir.
-Vakit namazlarını hiç kılmayanaların oranı %17’dir.
-Cuma namazını devamlı olarak kılan erkeklerin oranı %57’dir.

Oruç ibadetine ilgi daha fazladır. Bununla ilgili istatistik: Sağlığı yerinde olanlardan oruç tutuanların oranı %83’tür.
-Kur’anı Kerimi okuyailenlerin genel oranı %42’dir. (18-24 yaş arası %48dir. 65 yaş ve üzeri %32dir. Kadınlarda Kur’anı Kerimi okuyabilme oranı ise %50’dir)
-Türkiye’de Kur’anı Kerimi hiç eline almamış olanların oranı da %12 olarak tesbit edilmiştir.
Bilimsel olarak tesbit edilmiş olan bu istatistiklere göre ne kadar dindarız sorusunun cevabı biraz belli olmaktadır.
Helele halkmızın neredeyse tamamına yakını müslüman olarak kendini tanımlarken %12’sinin Kur’anı Kerimi hiç elememiş olması düşündürücüdür.
Bu temel ibadetlerin dışında İslami ahlakın da  hayatımıza ne kadar yansıdığı da dindarlığımızı ortaya koyacaktır.

YORUM EKLE