Yazı Detayı
07 Aralık 2017 - Perşembe 08:02
 
Engellilerin istihdamı…
Yasin Kanat
yasinkanat65@gmail.com
 
 

Devlet, engelli vatandaşların istihdam edilmesini teşvik etmek ve bu teşviki sağlarken de işverenlerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla bazı avantajlar sunmaktadır.
Ayrıca, İş Kanununda, elli veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör iş yerlerinde yüzde üç engelli işçi çalıştırılması zorunludur. Aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin ise çalıştırmak zorunda olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.
Bu amaçla 4857 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde engelli istihdamına ilişkin sigorta primi işveren teşviki getirilmiştir.
Bu maddeye göre;
-Sadece özel sektör işverenleri tarafından çalıştırılan engelli sigortalılar için sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilir.
-Kanunda belirtildiği üzere yeraltı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırmak yasak olduğu için bu işlerde faaliyet gösteren iş yerleri için teşvikten yararlanmak mümkün değildir der kanun.
Bu teşvikten yararlanabilmek için yapılan ilk uygulama şöyledir:
-Öncelikle engelli sigortalı çalıştıran işverenlerden, çalışma gücünün en az %40'ın dan yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sigortalılar için 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan belgenin Türkiye İş Kurumundan onaylatılarak iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibrazı gerekmektedir. Burada önemli nokta; eğer işveren önce zorunlu olmadan engelli çalıştırırken daha sonra zorunlu şartları sağlayıp çalıştırdıkları engelliler varsa, bu değişikliği Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatılacak belge ile belgelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, engelli sigortalıların durumlarını gösteren Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatılan belgeyi her yılın Ocak ayında SGK' ya ibraz etmesi gerekir der kanun.
- Aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler için zorunlu çalıştırdıkları engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını kullanarak, zorunlu sayısını aştıkları durumda fazlası yani %3'ten fazlası için çalıştırdıkları engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini ise 5 4857 sayılı kanun numarasını seçerek SGK bildirgelerini vermeleri gerekmektedir.
-Engelli sigortalı çalıştırmakla yükümlü olmayıp iş yerlerinde engelli istihdam eden işverenler ise bu sigortalıların tamamına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 54857 sayılı kanun numarasını seçerek SGK bildirgelerini vermeleri gerekmektedir.
     -% 3 oranında engelli çalıştırmak zorunluluğu olan özel sektör iş yerleri ile korumalı iş yerleri için Hazine Payı bölümüne 1 kodu ("Hazine Payı : 1 Kontenjan dahilinde/Korumalı Engelli Sigortalı-%100)"verilir. Bu iş yerleri; Zorunlu olarak engelli sigortalılarını 1 4857 sayılı Kanun türünü seçerek sigorta primi işveren hissesi teşvikinden % 100 oranında, zorunluluk dışında çalıştırdıkları engelli sigortalılar için ise  54857 sayılı Kanun türünü seçerek sigorta primi işveren hissesi teşvikinden % 50 oranında,
-Korumalı iş yeri işverenleri ise, 1 4857 sayılı Kanun türünü seçerek sigorta primi işveren hissesi teşvikinden %100 oranında yararlanır.
     Engelli sigortalı çalıştırmak zorunluluğu olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran iş yerleri için Hazine Payı bölümüne 2 kodu (Hazine Payı : 2 Zorunluluk Dışı Engelli Sigortalı-%50) verilir. Bu iş yerleri 54857 sayılı Kanun türünü seçerek bildirgelerini verir ve sigorta primi işveren hissesi teşvikinden % 50 oranında yararlanır.
Örnek verecek olursak; 60 sigortalısı olan A Limited Şirketinin 5 engelli olduğunu varsayalım. Bu işveren 50 çalışan limitini aştığı için öncelikle engelli istihdam etmek zorundadır. Bu rakam toplam sigortalı sayısı olan 60 çalışanın yüzde 3'ü kadar olacaktır. Yani 60*3/100=1,8 yani 2 kişidir. İşveren aylık prim ve hizmet belgelerinin, engelli sigortalılardan 2'si için 14857 sayılı Kanun türü, diğer 3 engelli sigortalısı için ise 54857 sayılı Kanun türünü seçerek bildirgelerini vermelidir..
Yine bir başka örnekte; B Anonim Şirketinin 3'ü engelli olmak üzere toplam 20 sigortalısı olsun. Toplam sigortalı sayısı 50'yi aşmadığı için bu işverenin, engelli sigortalı çalıştırma zorunluluğu yoktur ve 3 engelli sigortalısı için aylık prim ve hizmet belgesini 54857 sayılı Kanunu türünü seçerek bildirmelidir.
6518 SAYILI AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KANUNLARI İLE YAPILAN DÜZENLEME VE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASI UYGULAMA İSE:
-İşveren, çalıştırdığı engelli sigortalıyı ister zorunlu olarak işe almış olsun isterse zorunlu olmadan iş yerinde çalıştırıyor olsun, engelli sigortalının işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır.
-İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için engelli sigortalıların e-Bildirge programlarında "Engelli Teşvik Yönetimi" başlığı altında sisteme kayıt edilmesi, 14857 sayılı kanun numarası seçilerek aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi ve tahakkuk eden primlerin sigortalı hissesi ile prime esas kazanç alt sınırını aşan kısma isabet eden işveren hissesi prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.
-Sigortalıların "Engelli Teşvik Yönetimi" başlığı ile sisteme kaydı sırasında, TC kimlik numarası girilen sigortalının engel oranının % 40'ın altında olup olmadığı Türkiye İş Kurumu veri tabanından sorgulanır. Bu sorgulama sayesinde;  % 40 ve üzerinde engeli olan sigortalılar için 14857 sayılı Kanun numarası seçilerek işlem yapılabilirken, engel oranı %39 ve altında olan sigortalıların aylık prim ve hizmet belgeleri 14857 sayılı Kanun numarası seçilerek gönderilemez.
Hazinece karşılanacak olan işveren hissesi sigorta priminin hesaplanmasına gelecek olursak;
Özel sektör işverenleri tarafından bu kapsamda çalıştırılan özürlü sigortalıların, sigorta primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (brüt asgari ücret tutarı)hesaplanır.
Örneğin; A limited şirketinin 10 engelli sigortalısı olduğu ve her bir engelli sigortalıdan dolayı Kuruma bildirilen sigorta primine esas tutarın 2500 TL olduğu varsayıldığında,
Teşvik dikkate alınmadan engelli sigortalı için ödenmesi gereken sigorta prim tutarı; (2017 yılı verileri baz alınmış ve hesaplama 1 çalışan için yapılmıştır.)
Eğer bu işverenin 5510 sayılı indirimi de hak ettiğini düşünürsek, her 1 işçi için 5510 sayılı kanundan indirim tutarı 2500*5/100=125 TL olacaktır. 4857 sayılı kanun teşviki: 1.777,50 x 20,5/100 =364 TL olacaktır. 2500 TL maaşla çalışan bir sigortalı için işveren Hissesi: 2.500 x 20,5/100 =512,5 TL olacaktır.
Dolayısıyla bu örneğe göre işveren;
- hiçbir teşvikten yararlanmasa 512,5 TL işveren hissesi ödeyecek.
-5510 sayılı kanunla birlikte 4857 sayılı kanundan yararlansa 512,5TL- (364+125)=23,5 TL işveren hissesi ödeyecek,
-Sadece 4857 sayılı kanundan yararlansa 512,5-364=148,5 TL işveren hissesi ödeyecektir.

 
Etiketler: Engellilerin, istihdamı…,
Yorumlar
Diğer Yazılar
857 Sayılı İş Kanunun 32. Maddesi'nin Çalışanlar İçin Önemi Nedir?
İş veren çalışandan habersiz mali ve sosyal haklardan kısıtlama yapamaz:
Kanunlar kapsamında dul maaşının geriye dönük durumu nedir?
Asgari ücretle çalışan kişinin bazı hakları:
Hangi çalışan ne kadar yıllık izin kullanabilir?
Kanunlar çerçevesinde anneye erken emeklilik:
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
VERGİ VE SSK BORÇLARI OLANLARIN DİKKATİNE:
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ HANGİ AYDA VERMEK DAHA AVANTAJLI:
EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMAYAN ÇALIŞANIN HAKLARI?
4857'YE TABİ ÇALIŞAN İSTİFA ETMEDEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR MÜŞTERİYE KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR?
A/a İLE 4/b, YE TABİ ÇALIŞAN BAYANLAR:
ÇALIŞANLAR İÇİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 32.MADDESİ KAPSAMI:
ÇALIŞAN KADINLARIN DOĞUM İZİNLERİ NE KADARDIR?
İŞVEREN İŞTEN ÇIKARMAK İSTEDİĞİ İŞÇİYE ÖNCEDEN HABER VERMEK ZORUNDA MIDIR?
4857 SAYILI İŞ KANUNU 24.MADDESİ'NİN ÇALIŞAN İÇİN ÖNEMİ
ENGELLİ ÇALIŞAN KİME DENİR VE HAKLARI NELERDİR?
ÇALIŞANLAR HAKLARINDAN HABERDAR MI?
HAMİLE BAYANLAR İŞTEN ÇIKMASI DURMUN DA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?
İŞ YERİNDE MASKE TAKMAYAN VE TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÇALIŞAN İŞTEN ATILIR MI?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİYE İŞVEREN AYRICA ÜCRET VERMEK ZORUNDA MI?
COVID-19 SALGINI NEDENİYLE İŞİNDEN AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
2020 YILI YURT DIŞI BORÇLANMASI NE KADAR?
SGK PRİM VE YARDIM ÖDENEKLERİNDEKİ FARKLAR?
BU YIL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU:
ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİ
ÇEYİZ PARASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULANLAR
ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİ:(2.DİLİM)
KADIN ÇALIŞANLARIN SÜT İZİNLERİ NE KADAR
ÇALIŞANLARIN SIKLIKLA SORDUKLARI HAKLAR:
65 VEYA (2022) YAŞ AYLIĞINDAN KİMLER YARARLANIR:
ENGELLİLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR:
KURBAN BAYRAMINDA ÇALIŞACAKLARIN DİKKATİNE:
HESAPLI PLANLAMA EMEKLİ MAAŞINI ARTIRIR MI?
KIDEM TAZMİNATI KAPSAMINDA Kİ HAKLARDAN
İŞ VERENCE CİNSİYET NEDENİYLE DÜŞÜK ÜCRET ÖDENİR Mİ:
ÇALIŞAN İŞÇİNİN ALACAĞI GECİKTİRİLİR Mİ:
EMEKLİLİKLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER:
NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM:
YENİ SEÇİLENLERİN MAAŞLARI NE KADAR:
İŞÇİLİKTE GEÇEN SÜRE MEMURLUĞA SAYILIR MI:
4857.SK. 69. MADDE GECE ÇALIŞMASI NEDİR:
Dul-Yetim aylığı…
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ GÖREVLERİ
NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
ÇALIŞAN ANNELERE 6 DESTEK DAHA
% 57 ENGELLİ RAPORUM VAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM:
İŞ YERİNİN DEVRİ DURUMUNDA ÇALIŞANIN HAKLARI
2019 DA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK DURUMU
ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI İŞÇİ İÇİN NELERDİR:
CENAZE/ÖLÜM ÖDENEĞİ MEMURA HANGİ ŞARTLARA GÖRE ÖDENİR:
MESLEK HASTALIĞI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER:
GAZETECİLERİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ
ARTAN ASGARİ ÜCRET ÇALIŞANLARI NASIL ETKİLEYECEK.
işveren işçi haklarından ne kadar haberdardır?
Sürekli rapor alan feshedilirmi?
SGK primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor
İŞ VEREN İŞÇİYE MESLEĞİNİ GÖSTERİR BELGEYİ DÜZENLEMEK ZORUNDA
Kullanılmayan izinler için ücret istenebilir mi?
ÜÇ KASIM,A KADAR BEDELLİ ASKERLİK İÇİN MÜRACAAT
Vefat eden işçinin ailesine nasıl maaş bağlanılır
İşyerinde fesih durumu...
47 Yaşındayım ama emekli olamıyorum?
İşsizlik maaşı hangi hallerde kesilir
65 yaş aylığından yararlanmak
Sağlık hak Sahipleri kimlerdir?
Çalışan için rapor parasının şartları nelerdir
Erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir...
ARTIK RAPORLU OLANLAR HASTANE KAPILARINDA BEKLEMEYECEK...
Emekli olmanız için 25 yıl
İşçinin istifadan sonra yapılması gerekenler nelerdir?
Sağlık giderlerim SGK tarafından ödenir mi?
Sigorta Primleri eksik yatırılan işçinin talep haklar nelerdir.
Çalışan Kişi Yıllık ücretli izni ne zaman hak kazanır?
İzin Almadan işe devamsızlık yapan yapılması gereken işlem nedir?
Yarım çalışma ödeneği Nedir? Nasıl Alınır?
Zorla istifa ettirilen işçi hukuki haklara sahiptir
Emekli sandığı çalışanlarının soruları
Yaşlılık Aylığı Alanların Dikkatine
İşçinin 4 aylık sigorta pirimi ödenirmi?
PRİM VE İPC BORCU OLANLARIN DİKKATİNE
Ne zaman emekli olabilirim?
Engelli çalışanın teşvik girişi nasıl yapılır?
Hangi İşlerde Erken Emeklilik?
Kanunen mazeret izinleri yıllık izinden mahsup edilemez
Çalışanın kıdem tazminatı...
Bir İşçinin maaşına nekadar haciz konulabilir
Prim sayısının hesaplanmasındaki püf noktalar
Okurlarımızın sorularına cevaben
Çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi
Ne zaman emekli olabilirim
Geçmiş yıllarda genel sağlık sigortası
Gazetecinin çalışma hakları
İş yeri nakli halinde işçi ve işverenin hakları
Askerlik borçlanması
Engelli işçi çalıştırma hakkı
Doğum borçlanması
Emekli olma şartları
Raporlarla ilgili sorular
İdareci nasıl olmalıdır?
Emeklilerimize kulak verelim…
İşçi ölümü halinde kıdem tazminatı...
Sigortada borçlanma konusu
SGK’nın yaptığı nakdi destekler
20/01/2017 Sorulara cevaben:
Malulen emeklilikle ilgili sorular
Kadroya geçenlerin soruları…
İşverene yönelik destekler
Takım Sözleşmesi Nedir?
Prim gün sayısındaki çelişkili durumlar
5510 Sayılı kanunun önemi
İşsizlik maaşında yeni düzenleme…
'Ne zaman emekli olurum' soruları…
5510 sayılı kanun ve belirtilen şartlar
İşverenin özlük dosyası
Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı…
Genel Sağlık Sigortası…
Emeklilikle ilgili sorular
Dul ve yetim aylığı…
İsteğe bağlı sigorta…
Dul-Yetim aylığı…
Hangi işlerde iki vardiyalı çalışılır?
Çalışan kadınların hakları...
Erken emeklilik soruları…
Görevli müdürlerin iş güvencesi...
Bayramda mesai yapanların soruları
Vefat sonrası emekli aylığı…
Vatandaştan emeklilik ile ilgili sorular
SSK girişinin önemi…
Emzirme ödeneği ile ilgili sorular...
Kıdem tazminatında zaman aşımı...
İş kazası ve meslek hastalığı
Ne zaman emekli oluruz soruları...
Sosyal Güvenlik Uzmanları Van Da
İş Kanunu İle İlgili Soruları Yanıtlıyoruz
Gazetecinin Kıdem Tazminatı
Çeyiz Parası Alma Şartları
Evlenme Ödeneği İle İlgili Sorular
Fazla Mesaide Ara Dinlenmesi
İş Kanununda Merak Edilenler
Çok Sık Sorulan Sorular
İş Kanunu İle İlgili Sorular
SSK'lıların sorularına cevaben
Soruları Cevaplıyoruz
İşçilerin Çalışma Süresi
Soruları Cevaplıyoruz 2
Soruları Cevaplıyoruz
Fazla Çalışma Hakkı
İş kazası ile ilgili sorular
İş kanunu ile ilgili soruları yanıtlıyoruz
Okurların sorularına cevaben…
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
buraya tıklayınız
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
57
0
6
3
18
27
2
Beşiktaş
57
0
5
3
18
26
3
Fenerbahçe
54
0
6
3
17
26
4
Trabzonspor
48
0
6
6
14
26
5
Hatayspor
46
0
7
7
13
27
6
Gaziantep FK
43
0
6
10
11
27
7
Alanyaspor
42
0
8
6
12
26
8
Fatih Karagümrük
41
0
8
8
11
27
9
Göztepe
35
0
9
8
9
26
10
Antalyaspor
34
0
6
13
7
26
11
Sivasspor
33
0
7
12
7
26
12
Konyaspor
32
0
10
8
8
26
13
Yeni Malatyaspor
31
0
10
10
7
27
14
Kasımpaşa
29
0
13
5
8
26
15
Kayserispor
28
0
12
7
7
26
16
Çaykur Rizespor
28
0
11
10
6
27
17
BB Erzurumspor
26
0
13
8
6
27
18
Başakşehir FK
26
0
13
8
6
27
19
MKE Ankaragücü
23
0
15
5
6
26
20
Denizlispor
21
0
15
6
5
26
21
Gençlerbirliği
21
0
15
6
5
26
Arşiv
Haber Yazılımı
google-site-verification: googlecd1e552a0e00d665.html